Mehiläinen lisännyt kapasiteettiaan merkittävästi 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana

Blogi 30.10.2020

Mehiläinen on vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana lisännyt merkittävästi kapasiteettiaan koronasta johtuvan julkisen hoitovelan hoitamiseksi. Lääkärikäynneissä on saavutettu lähes 20 % kasvu edelliseen vuoteen verrattuna ja koronatestauksen sekä etävastaanottojen kapasiteetti on moninkertaistettu. Hoitoon pääsy toteutuu nopeasti. Asiakastyytyväisyys on Mehiläisessä ennätystasolla (NPS tällä hetkellä 90) ja henkilöstön sitoutuneisuus on parantunut.

Näemme tärkeänä, että suomalaiset hakeutuvat tarvitsemaansa hoitoon pandemian jatkuessa, jotta hoitovelkaa ei kerry enempää. Työ jatkuu.

Pandemia on synnyttänyt jo nyt yli 2 miljoonan lääkäri- ja hammaslääkärikäynnin hoitovelan julkiseen terveydenhuoltoon. Myös erikoissairaanhoidon jonot ovat kasvaneet ja ylittävät lakisääteiset hoitotakuun rajat. Osittain tämä johtuu siitä, että ihmiset vapaaehtoisesti lykkäsivät hoitoon hakeutumista keväällä. Osasyy on siinä, että julkiset palvelut eivät tällä hetkellä erilaisten toiminnallisten rajoitusten ja kertyneen hoitovelan johdosta vedä riittävästi.

Yksityisissä terveyspalveluissa tilanne näkyy selvästi. Esimerkiksi lääkärikäynnit kasvoivat noin sadalla tuhannella eli lähes 20 % edellisestä vuodesta Mehiläisen lääkärikeskuksissa heinä-syyskuussa 2020. Yksityisasiakkaiden lisäksi kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat lisänneet palveluiden ostoja Mehiläiseltä hoitovelan purkamiseksi. Vastaavasta vahvasta kasvusta ovat raportoineet myös muut alan johtavat toimijat.

Mehiläisellä on ollut merkittävä rooli myös Covid-19-testaamisessa. Heinä-syyskuun aikana Mehiläisessä tehtiin lähes 100 000 koronatestiä, mikä vastasi noin 11 % kaikista Suomessa tehdyistä testeistä. Asiakkaat ovat arvostaneet erityisesti nopeaa palvelua. Mehiläinen on julkisen datan perusteella toimittanut PCR-testien vastaukset asiakkaille nopeimmin: esimerkiksi lokakuussa kapasiteettia lisättiin ja vastausaika oli kuun viimeisellä viikolla keskimäärin 17 tuntia. Express-asemilta vastauksen sai 6 tunnissa.

Erityisen vahvasti ovat kasvaneet Mehiläisen digitaaliset terveyspalvelut. Käynnit etävastaanotoilla ja Digiklinikallamme lähes viisinkertaistuivat edellisestä vuodesta. OmaMehiläinen-sovellukseen rekisteröityneitä asiakkaita oli syyskuun lopulla jo yli miljoona ja aktiivisia käyttäjiä yli puoli miljoonaa. Luku on mahdollisesti eniten aktiivisia käyttäjiä väkilukuun suhteutettuna koko maailmassa. Terveydenhuollossa on otettu ennennäkemätön digiloikka.

Asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositusaste (NPS) on tällä hetkellä 90, mikä on kaikkien aikojen korkeimpia lukuja Mehiläisessä ja selvästi toimialan korkein merkittävien palveluntuottajien osalta. Mehiläisen henkilöstö on tehnyt suurenmoista työtä läpi haasteellisen vuoden. Kovasta paineesta ja työmäärästä huolimatta myös henkilöstön tyytyväisyys ja sitoutuneisuus ovat nousseet selvästi edellisestä vuodesta. Lämmin kiitos asiakkaillemme luottamuksesta sekä henkilöstömme upeasta työstä!

Koronaepidemian jatkuessa ja mahdollisesti kiihtyessä on erittäin tärkeää, että suomalaiset eivät lykkää tarpeellisia käyntejä lääkäreillä, hammaslääkäreillä ja muilla terveydenhuollon ammattilaisilla. Mehiläisessä olemme tehneet kaikkemme, jotta asiointi olisi mahdollisimman turvallista kaikissa tilanteissa. Meillä hoitoon pääsee nopeasti ja sujuvasti.

Janne-Olli Järvenpää
Toimitusjohtaja
Mehiläinen