Lasten pop up -hammashoitoa kouluissa – Mehiläisen ja Rovaniemen kunnan yhteinen pilottihanke

Blogi 21.2.2023

Vuoden 2022 lopussa Mehiläisen julkiset terveyspalvelut teki Rovaniemen kunnan hammashoidon kanssa yhteistyössä pilottihankkeen. Reilun kahden kuukauden aikana Mehiläisen hammaslääkärit ja suuhygienistit hoitivat lähes kaikki Rovaniemen kunnan 1.-, 3.- ja 5.-luokkalaisten hammastarkastukset koulujen pop up -seulontamallin avulla.

Kouluissa tapahtuvalla pop up-menetelmällä saatiin hyvä kattavuus lasten hampaiden tarkastuksissa, eivätkä lapset kokeneet tarkastusta yhtä pelottavaksi, kuin perinteistä hammashoitolakäyntiä. Myös vanhemmilla oli mahdollisuus tulla tarkastuksiin mukaan, mikäli he näin toivoivat.

Pop up -hoitola pystytettiin kouluihin 1–4 päivän ajaksi ja oppilaiden hampaat tutkittiin koulupäivän aikana. Lasten jatkohoitoja tehtiin lisäksi iltaisin Rovaniemen Hammas Mehiläisessä. Tarkastettavia oppilaita oli noin 2 000, joista hampaiston tutkimuksia tehtiin lähes 1 700:lle. Noin 300 oppilaan hampaat oli jo tarkastettu kunnan toimesta alkusyksyn aikana.

Lähes 70 prosentilla terve suu

Rovaniemen kunnan lasten hampaat olivat verrattain hyvässä kunnossa monen muun kunnan lasten hampaisiin verrattuna. Lähes 70 %:lla oppilaista oli terve suu ja tutkimuksen yhteydessä annettu harjausopetus ja motivointi, tai pieni puhdistus riittivät hoidoksi. Oppilaat, joilla todettiin enemmän kuin 4 reikää, saivat puolestaan jatkohoitoajat kunnalle. Näiden potilaiden kohdalla säännölliset ja tihennetyt hoitokäynnit omassa hoitolassa tukevat hyvää suun terveyttä. Oikomishoidon arviota tarvitsevat oppilaat lähetettiin kunnan oikojalle arvioitavaksi.

Jatkohoidon tarpeessa olevien jatkokäynnille edellytettiin vanhemman osallistumista, jotta lapsen suunterveyden hoitomenetelmät saataisiin taas oikealle polulle. Jatkohoitoaikoja annettiin tarkastuksista seuraaville viikoille, mikä motivoi oppilaita parempaan suun terveyteen ja omahoitoon. Myös oppilaiden vanhemmat olivat kovin tyytyväisiä, koska he pystyivät osallistumaan hoitokäynnille paremmin iltaisin, kuin päivällä. Hoitoajat oli myös valittu yksilöllisesti, jolloin lähes kaikki jatkohoidot saatiin yhdellä tai kahdella käynnillä tehtyä. Kunnan hoitoon siirtyvien ja oikomisseulontoihin menevien oppilaiden nimilistat lähetettiin viikoittain Rovaniemen kunnalle jatkohoitojen järjestämistä varten.

Pilotti kiinnosti kuntalaisia, mediaa ja ammattilaisia

Rovaniemen alueen kuntalaiset kiinnostuivat kokeilusta, koska hammashoidon jonotilanne oli vaikea. Myös koulujen rehtorit ja opettajakunta olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä kokeiluun. Lisäksi Yle Lappi teki haastattelun ja tv-koosteen kokeilusta .

Työntekijöiden näkökulmasta projekti oli mielenkiintoinen kokemus ja todella tehokas, koska peruuttamattomia poisjääntejä ei tässä mallissa tule. Rovaniemen alueen pop up -tarkastusten tehokkuuden haasteena oli pitkät välimatkat kouluissa ja koulujen pieni oppilasmäärä kauimpana sijaitsevissa kouluissa.

Hyvää lasten suunterveyttä ennustivat kyllä-vastaukset seuraavissa neljässä kysymyksessä:

  • Harjaatko hampaita kaksi kertaa päivässä 2 minuutin ajan?
  • Onko käytössäsi sähköhammasharja?
  • Käytätkö päivittäin xylitolia?
  • Onko sinulla karkkipäivä kerran viikossa tai harvemmin?

Vastaaviin projekteihin on tullut innokkaita kyselyitä ammattilaisilta. Rovaniemen ruska ja aikainen talvi houkuttavat lähtemään työn perässä kauemmaksikin. Toiminta kiinnostaa myös hammaslääketieteen opiskelijoita, joita huolestuttaa pitkät hoitojonot ja tulevaisuuden verorahojen riittävyys hammashoidossa.

Rohkaisemme kaikkia mukaan talkoisiin luomaan hyvää suunterveyttä Suomen lapsille ja kustannustehokasta hammashoitoa laadusta tinkimättä!

Blogin kirjoittaja on Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden johtava hammaslääkäri Miia Ehrnrooth.