Digiklinikalta joustavaa ja luotettavaa hoitoa

Digiklinikka

Blogi 2.10.2017

Entä jos asiakkaan ei tarvitsisikaan hyppiä luukulta toisella, vaan olisikin sopivan joustavia tapoja ottaa terveydenhuollon ammattilaiseen yhteyttä? Mitä jos potilas uskallettaisiinkin nähdä yhä etenevissä määrin myös asiakkaana? Itse hoidon on toki aina perustuttava näyttöön perustuvaan lääketieteeseen, mutta laadukkaan hoidon ei tarvitse kärsiä siitä, jos hoitopolku tai palvelu suunniteltaisiinkin asiakaslähtöisestä näkökulmasta asiakkaan, eli potilaan, omia tarpeita huomioiden.

Tällainen murros on jo käynnissä. Yksi esimerkki tästä murroksesta onkin Mehiläisen Digiklinikka, joka tarjoaa laadukasta hoitoa – joustavalla ja nopealla tavalla.

Lääketieteellinen ja eettinen puoli kehityksessä mukana

Tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet, ja myös odotukset, kasvavat hurjaa vauhtia. Erittäin tärkeässä roolissa tässä kiihtyvässä digikehityksessä on uusien toimintatapojen arviointi ja se, että teknisiä ratkaisuja katsotaan lääketieteellisestä näkökulmasta kriittisesti.

Nopea ja joustava tapa saada lääkäriin yhteys ei saa tarkoittaa sitä, että lääketieteelliset tai eettiset periaatteet muuttuisivat verrattuna perinteiseen lääkärin vastaanottoon. Aiemmat tutkimukset, sekä nyt meidän oma kokemuksemme, osoittavat, että on hyvin monia tilanteita, joissa etäyhteys on täysin riittävä luotettavan lääketieteellisen päätöksenteon väline.

Digiklinikalta saa laadukasta hoitoa

Vaikka kanssakäyminen eroaa etävastaanotolla perinteisestä vastaanotosta, on itse oireiden arvioiminen, hoitopäätösten tekeminen ja hoito-ohjeiden antaminen täysin samaa työtä kuin lääkärin työ perinteiselläkin vastaanotolla. Toki tiettyjä rajoituksia on, kun fyysinen kontakti puuttuu.

Lääkärin tärkein tehtävä onkin arvioida jokaisen potilaan kohdalla erikseen, onko etäyhteydellä saatu tieto riittävä vai tarvitaanko asian arvioimiseksi käyntiä perinteisellä vastaanotolla. Vastuu arviosta on lääkärillä, joten potilaan ei itse tarvitse tätä liiaksi edeltävästi pohtia. Palvelulupauksessamme mukaisesti emme veloita chat-keskustelusta, jos asia selkeästi vaatii perinteisellä vastaanotolla käyntiä.

Mehiläisen Digiklinikalla työskentelee parisen kymmentä kokenutta yleis- ja työterveyslääkäriä. He työskentelevät myös perinteisessä potilastyössä, mutta ovat halunneet lähteä mukaan uudenlaiseen joustavaan etävastaanottotyöhön. Heidän rakentavien vinkkiensä avulla olemme voineet koko ajan kehittää toimintaamme. Toimimme tiiviissä yhteistyössä, jotta kaikki hoitolinjauksemme ja toimintatapamme olisivat mahdollisimman yhteneväisiä.

Etäyhteys on toimiva monenlaisten yleislääkäritasoisten asioiden hoidossa. Näitä ovat esimerkiksi lievät hengitystieoireet, infektio-oireet, silmätulehdus, iho-oireet, allergiaoireet ja matkailijan terveysneuvonta.

Näkyvissä oireissa on mahdollista lähettää kuva, jolloin lääkärin arvio selkeästi tarkentuu. Keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä emme uusi tai kirjoita etäyhteydellä. Ja toisaalta voimakasoireisten akuuttitilanteiden hoidossa etäyhteys on harvoin riittävä.

Digiklinikan suosio kasvanut huimasti

Mehiläisen Digiklinikka on ollut käytössä nyt reilun vuoden. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet roimasti. Digiklinikan vastuulääkärinä on ollut innostavaa ja mielenkiintoista olla mukana kehittämässä etävastaanotto-toimintaa Mehiläisessä.

Työhöni on kuulunut arvioida ja tehdä lääketieteellisiä linjauksia Digiklinikan toiminnasta. On ollut palkitsevaa nähdä monia tilanteita, joissa etäyhteys on sekä nopeuttanut että helpottanut terveysasioiden hoitoa.

Jos et ole vielä tutustunut Mehiläisen Digiklinikkaan, kannattaa käytä tutustumassa ja lukemassa lisää.

Blogitekstin on kirjoittanut Digiklinikan vastuulääkäri ja työterveyslääkäri Toni Keski-Jyrä , joka uskoo ja toivoo, että inhimillinen kanssakäyminen ei koskaan kokonaan poistu lääkärin työstä.

Jatka keskustelua blogin aiheesta Mehiläisen Facebookissa  ja LinkedInissä .