Digitalisaation avulla aikaa kohtaamiselle ja läsnäololle

Blogi 18.5.2018

Miksi me haluamme Mehiläisen Työelämäpalveluissa kehittää maailman johtavia työterveyden digipalveluita? Emme kehitä digipalveluita sen takia, että niissä itseisarvoisesti olisi jotain hienoa. Teemme jatkuvaa kehitystyötä, jotta pystymme osittain digitaalisen asioinnin kautta vapauttamaan aikaa yritys- ja henkilöasiakkaillemme ja luomaan mahdollisuuksia kiireettömille kohtaamisille. Kohdatuksi tuleminen niin työpaikalla, kotona kuin terveyden ammattilaisen vastaanotolla on edellytys vaikuttavien tulosten aikaansaamiseksi.

Ajan säästäminen ja kiireen helpottaminen sujuvan asioinnin kautta

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä ja moderni työterveyden toimija luoden uusia ratkaisuja työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Haluamme toimia yritysten strategisena kumppanina ja tukea asiakasyritystemme menestystä kokonaisvaltaisesti. Joustavaa asiointia ja parempaa läsnäoloa luomme monella tasolla. Yritysasiakkaille suunnattujen ja jatkuvasti kehittyvien Kompassi-ratkaisujen avulla luomme toimivia ja strukturoituja alustoja yrityksen sisäisille ja työterveyden kanssa käytäville keskusteluille. YritysMehiläinen tuo kaikki työterveyshuollon tiedot yrityksen päättäjille helposti saataville reaaliaikaisesti jättäen aikaa toiminnan kehittämiseen. Digiklinikan lääkärin vastaanottojen kautta työntekijät puolestaan voivat olla lääkäriin yhteydessä omien aikataulujen mukaan paikasta ja ajasta riippumatta ilman matkustusaikoja.

Viimeaikaiset digiprojektimme ovat tehneet työntekijöiden asioinnista vaivattomampaa ja paremmin kohdennettua:

  • Tekoälyyn perustuvan ennustavan algoritmin – Työkykytutkan – avulla voimme ennakoida entistä varhaisemmin työkyvyn alenemisen riskit sekä kohdentaa hoidon ja tuen ajoissa asiakkaille
  • Digitaaliset valmennuspolut ravintoon, liikuntaan ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyen tuovat strukturoidut hyvinvointiohjelmat ja hoitajan tuen helposti asiakkaiden saataville. Erinomaisen palautteet perusteella jatkamme valmennuspolkujen laajentamista
  • Huoli omasta jaksamisesta-chat tarjoaa työntekijöille matalankynnyksen yhteydenottokanavan, jossa mielialavalmentajien tuki löytyy nopeasti. Onnistuneen kevään pilotoinnin perusteella chat on mahdollista ottaa käyttöön kaikissa työterveyden asiakasyrityksissä.
  • OmaMehiläinen-sovelluksen työterveysnäkymä tuo kaikki työterveyshuollon palvelut ja dokumentit omalle välilehdelleen asioinnin sujuvoittamiseksi. Sieltä löytyvät tiedot työterveystiimistä, ajanvaraus, viestikanava, keskeiset työterveyden lausunnot sekä näkymä omiin työkyvyn tuen dokumentteihin. Työterveysnäkymästä löytyvät pian myös lääkärien allekirjoittamat sairaspoissaolotodistukset

Analytiikkaa ja vuorovaikutusta yrityksesi menestyksen tueksi

Panostamme jatkossa voimakkaasti edistyneeseen analytiikkaan ja tekoälyratkaisuihin, joiden tavoitteena on toiminnan vaikuttavuuden lisääminen. Haluamme myös parantaa kommunikaatiota yritysten ja työterveyden välillä, ja tuoda työkaluja esihenkilöiden ja työyhteisöjen vuorovaikutuksen tukemiseksi. Työterveyden vaikuttavuus saadaan sitä suuremmaksi, mitä enemmän pystymme tukemaan yrityksen johtoa ja henkilöstöä. Yrityksen suuret muutokset onnistuvat vain, jos yrityksen johto ja esihenkilöt ovat niiden takana. Jatkamme kehitystä myös työterveyden ammattilaisten työn helpottamiseksi, jotta vastaanotolla voidaan keskittyä asiakkaan kohtaamiseen kirjaamisen, tietojen etsimisen ja muiden rutiinitöiden sijasta.

Näiden kehitysaskeleiden kautta tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota jokaiselle yritykselle räätälöity palvelukokonaisuus, jonka avulla autamme asiakkaitamme menestymään. Digitaaliset palvelut eivät tule ikinä kokonaan korvaamaan ihmistyötä, empaattisia kohtaamisia tai toisista välittämistä. Digipalvelut voivat kuitenkin vapauttaa meille aikaa monista aikaa vievistä ja rutiininomaisista tehtävistä jättäen enemmän tilaan ajattelulle, luovuudelle, johtamiselle ja kohtaamisille. Niitä vaaditaan, jotta yksilöt ja yritykset voivat menestyä!

Kirjoittaja on Mehiläisen Työelämäpalveluiden johtaja (digitaaliset palvelut ja liiketoiminnan kehitys) Hanna Hovi