Kokemuksia IPT-terapiasta ryhmässä

Ihmiset haluavat usein kuulla kokemuksia ryhmäterapiasta ja interpersoonallisesta psykoterapiasta ennen siihen osallistumista. Koostimme ryhmäpsykoterapeutti, psykoterapeutti, työterveyspsykologi Anri Suorsan kokemuksista tietopaketin ryhmäterapiaa harkitseville. Anrilla on yli 7 vuoden kokemus IPT-terapiaryhmien ohjaamisesta.

Miksi ryhmäterapia auttaa masennukseen?

”Masentuneena ihmisen itsearvostus siis usein laskee, masentuneina ihmiset usein kokevat itsensä esim. riittämättömiksi, kehnoiksi, osaamattomiksi, pystymättömiksi jne. IPT-ryhmään saa tulla omana itsenään, toipilaana, hyvin tai huonosti voivana, omine elämänhaasteineen ja keskeneräisyyksineen. Toipumista usein tukee merkittävästi kokemus tulla hyväksytyksi sellaisenaan vertaisten taholta. Itse olen myös kokenut yksilöpsykoterapeutti ja tiedän hyvin, että masentunut ihminen ei useinkaan osaa ottaa todesta psykoterapeutin vilpittömiä, kannustavia sanoja. Kun sen sijaan toinen ryhmäläinen sanoo vaikka: ”Olet Matti hyvä tyyppi”, sitä on vastaanottajan paljon vaikeampaa jättää huomiotta.”

Minulla ei ole mitään aiempaa kokemusta terapiasta tai varsinkaan ryhmähoidosta tai ryhmäterapiasta. Voinko tulla IPT-ryhmään?

”Ei yhtään haittaa! Juuri kellään ryhmäläisistämme tähän mennessä ei ole ollut kokemusta ryhmähoidosta/ryhmäterapiasta, eikä useimmilla myöskään yksilöpsykoterapiasta.”

Entä jos omien asioiden käsittely muiden kanssa tuntuu vieraalta?

”Masentuneina me ihmiset myös helposti vetäydymme toisten ihmisten seurasta. Toipumisvaiheessa ryhmässä saadut kokemukset aidoista kohtaamisista, empatiasta ja lämmöstä voivat olla hyvin merkittäviä ja toipumista edistäviä. Ne voivat myös madaltaa kynnystä hakeutua jälleen ihmisten pariin ryhmän ulkopuolisessa omassa elämässä.”

Vaikka IPT-ryhmissämme ryhmäläiset ovat halunneet käsitellä todellisia vaikeuksiaan vilpittömällä ja todenmukaisella tasolla, näissä ryhmissä on aina myös naurettu. Yhdessä pohtiminen ja yhdessä tekeminen ryhmäläisten luovuutta ja voimavaroja esille tuovalla tavalla vain yksinkertaisesti näyttää vääjäämättä johtavan hyväntahtoiseen yhdessä nauramiseen ja yhteisen huumorin syntymiseen.

Voiko terapiaryhmään tulla, jos kärsii jännityksestä toisten ihmisten seurassa?

”Tämä ei ole mikään este ryhmään osallistumiselle. Moni ryhmäläisemme on kokenut jännittämisen, punastelemisen, änkyttämisen tms. pulmakseen, mutta viihtynyt IPT-ryhmässä hyvin ja hyötynyt ryhmästä selkeästi. Jos vain ryhmään uskaltaa tulla, ryhmä yleensä toimii itseluottamusta vahvistaen ja jännittämistä tms. pulmia tulevaisuudessa vähentäen. Etukäteen monikin ryhmäläinen on aprikoinut, uskaltaako ryhmässä puhua avoimesti asioistaan. Pienryhmässä onkin sitten ollut yllättävän helppoa avautua asioistaan. Ryhmä on yleensä pian alkanut tuntua tutulta ja turvalliselta.”

Miten paljon terapiaryhmässä pitää kertoa itsestään?

”IPT-ryhmässä on tärkeää, että kukin ryhmäläinen kertoo asioistaan sellaisella tavalla ja siinä määrin kuin kokee itselle luontevaksi ja sopivaksi. Ryhmissämme on saatettu kertoa omista hyvinkin vaikeista elämänvaiheista ja salaisuuksista, mikä on koettu lohdulliseksi ja helpottavaksi. Osalle ryhmäläisistämme taas on ollut luontevampaa puhua avoimesti vain käsillä olevista, nykyiseen masennukseen liittyvistä teemoista ja se on toiminut heidän kohdallaan hienosti.”

Voivatko muut ryhmäterapian osallistujat kertoa asioistani eteenpäin?

Luottamuksellisuus on hyvin tärkeää tällaisessa ryhmässä. Luottamuksellisuus tarkoittaa, ettei toisten asioista saa puhua ryhmän ulkopuolella, eikä toisten ryhmäläisten nimiä tai muita tunnistetietoja tietenkään saa kertoa ryhmän ulkopuolella. Luottamuksellisuudesta puhutaan jo alkuhaastatteluista lähtien ja ryhmässä tehdään yhdessä luottamuksellisuussopimus. Jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi, kun kaikki pitävät luottamuksellisuudesta kiinni. Ryhmissämme käy fiksuja, aikuisia ihmisiä, jotka ymmärtävät luottamuksellisuuden merkityksen. En ole näiden ryhmien kymmenvuotisen historian aikana havainnut mitään ongelmia tällä saralla, enkä kuullut ryhmänohjaajakollegoidenkaan havainneen mitään pulmia ryhmien luottamuksellisuuden suhteen.

Ovatko IPT-ryhmissä käytetyt menetelmät turvallisia?

”Ryhmänohjaajamme ovat pitkälle koulutettuja ja kokeneita ammatti-ihmisiä, jotka ymmärtävät miksi ja miten ryhmissä käytettäviä menetelmiä tulee käyttää. Kaikki ovat saaneet koulutusta myös IPT-ryhmien käyttöön. Käytämme menetelmiä turvallisesti ja rakentavasti.”

Vaatiiko toiminnallisten menetelmien käyttö ryhmässä näyttelijän taitoja?

Jos olet joskus lapsuudessasi leikkinyt vaikkapa kauppaleikkiä, ”rosvoa ja poliisia”, tai muuten elämäsi aikana muuten käyttänyt mielikuvitustasi missään määrin, olet tältä osin juuri oikea ihminen IPT-ryhmään. Ohjaajan tehtävänä on ohjata toiminnalliset työskentelyt, joten ryhmäläiset voivat jättää ne ohjaajan huoleksi. Jokaisessa meistä on riittävästi luovuutta näiden työskentelyjen tekemiseen. IPT-ryhmämme ovat oppineet nämä työskentelytavat nopeasti ja kipuilematta.

Mitä IPT-ohjaaja ajattelee terapiamuodosta ja millaisia kokemuksia hänellä on terapiasta?

Näiden IPT-ryhmien ohjaaminen on yksinkertaisesti innostavaa! On mahtavaa nähdä ihmisten luottamuksellisessa pienryhmässä tutkailevan yhdessä omia ja toistensa elämänkysymyksiä ja löytävän ongelmiinsa toimivia, luovia ratkaisuja. Toisaalta näiden ryhmien kanssa on saanut jakaa paljon aitoja tunteita mm. suruja ja iloja. Ryhmieni kanssa olen saanut kokea myös läheisyyden tunteita ja nähdä, miten ihmiset alkavat kuunnella, rohkaista ja kannustaa toisiaan. Tähän mennessä yli seitsemän vuoden aikana jokaisessa ryhmässä olen saanut kokea lämpimän ja toinen toisilleen tukea antavan ilmapiirin. Toivottavasti sama meno jatkuu!

Lue lisää