Huono itsetunto

Itsetunto on monille arkikielestä tuttu ilmaus. Itsetunto mielletään usein hyväksi tai huonoksi, sekä tärkeäksi osaksi ihmisen hyvinvointia. Mutta mitä itsetunto on, kuinka se muodostuu ja voiko siihen vaikuttaa?

Mikä on itsetunto ja miten se syntyy?

Psykologiassa itsetunto määritellään osaksi ihmisen minäkäsitystä, tiedollista ja elämyksellistä kokemusta itsestämme. Itsetunto rakentuu lapsuuden ja nuoruuden aikana osana persoonallisuuden kehitystä, perinnöllisten ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksessa.

- Usein itsetuntoa kuvataan mustavalkoisesti hyvänä tai huonona. Samalla helposti ajatellaan, että itsetunto on jatkuvasti jonkinlainen, ikään kuin kaikessa läsnä oleva piirre tai ominaisuus. Näin ei kuitenkaan ole, vaan itsetunto voidaan ymmärtää tilannesidonnaisena, eri tilanteissa jollain tavalla arvottavana suhtautumisena omaan itseen. Tämä suhtautuminen voi kuitenkin olla myönteisesti tai kielteisesti painottunutta, kertoo psykoterapeutti Miia Rautiainen.

Mistä huono itsetunto johtuu?

Kielteiset elämänkokemukset ja ihmissuhteet voivat vaikuttaa siihen, että arvioimme itseämme tarpeettoman negatiivisesti.

Erilaiset traumaattiset kokemukset, koulukiusaaminen sekä hyväksyvän ja arvostavan palautteen tai huolenpidon puutteet voivat johtaa itsetunto-ongelmiin. Tämän saattaa huomata esimerkiksi moittivana tai vähättelevänä ”sisäisenä puheena”, tapana suhtautua itseen, omiin tekemisiin tai mahdollisuuksiin.

Miten huono itsetunnon tunnistaa?

Joskus itsetunto-ongelmiin saattaa liittyä niitä peittelemään pyrkiviä, mutta sinällään ongelmia ylläpitäviä toimintatapoja. Myönteisen palautteen tai arvostuksen tavoittelu ylenmääräisellä rehkimisellä tai pakonomainen pyrkimys asettua toisten yläpuolelle ovat tästä esimerkkejä.

Itsetunnon parantaminen

- Itsetunnon pulmien ympärille rakentuu usein itseään ylläpitävä ja vahvistava rakenne. Kun luottamus omiin kykyihin on heikko voi olla vaikeaa edes yrittää, mikä heikentää uskoa omiin mahdollisuuksiin edelleen. Tämä voi hankalimmillaan johtaa mielenterveyden pulmiin kuten masennukseen tai ahdistukseen, tai edesauttaa syrjäytymistä. Siksi on tärkeää, että itsetunnon ongelmiin haetaan tarvittaessa apua, Rautiainen kuvaa.

Itsetunto-ongelmat ja terapia

Koska itsetunto ei ole muuttumaton ominaisuus, se voi muuttua ja sitä voi kehittää. Tähän hyvä apu on psykoterapia.

Yhteistyössä psykoterapeutin kanssa on mahdollista tutkia omia tapoja ajatella, tuntea ja toimia. On tärkeä tunnistaa miten itsetunnon ongelmat näyttäytyvät ajatuksissa, ja millaisina suhtautumistapoina ja tunteina itsetunto tulee näkyväksi omassa arjessa.

- Itsetuntemuksen kehittyminen psykoterapiassa mahdollistaa uudenlaisten suhtautumis- ja toimintatapojen syntymisen. On tärkeää, että omista kokemuksista voi puhua luottamuksellisesti ja avoimesti, ja tämän myötä yhdessä psykoterapeutin kanssa tavoittaa aiempaa myötätuntoisemman suhteen omaan itseen. Tärkeää on myös muutoksen käynnistyminen omassa toiminnassa, joka itsetunnon pulmien vuoksi on jollain tavoin rajoittunutta. Kun pystyy johonkin uuteen, usko yhä uusiin mahdollisuuksiin vahvistuu, kertoo Rautiainen.

Psykoterapia voi olla avuksi lähes kaikille, jotka kokevat itsetuntonsa huonoksi. Jos tunnistat itsetunnon ongelmia ja haluat tilanteeseen muutosta, ota yhteyttä psykoterapeutteihimme.

Mehiläisen psykoterapeutteihin voit tutustua verkkosivuillamme.

Teksti: Artikkelia varten on haastateltu Mehiläisen psykoterapeutti Miia Rautiaista.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Fabio Goderecci
Psykiatrian el, psykoterapeutti, TEO
Mika Hakala
LT, psykiatrian erikoislääkäri
9.8
Mari Heiskanen
Traumapsykoterapeutti,pari- ja seksuaaliterapeutti
Taina Rantaniemi
Perheterapeutti, psykoterapeutti

Lisää aiheesta

lokakuu 2021viikko 42