Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapia on asiakkaan ja fysioterapeutin välistä yhteistoimintaa, jolla pyritään kehittämään ja ylläpitämään urheilijan optimaalista toimintakykyä sekä terveyttä lajin vaatimukset huomioiden. Toiminnan tavoitteena on lisätä urheilijan harjoitettavuutta ja suorituskykyä sekä vähentää loukkaantumisherkkyyttä.

Urheilufysioterapeutin rooli vaihtelee usein tarpeiden ja resurssien mukaan, mutta tyypillisesti urheilufysioterapeutti toimii osana valmennustiimiä, niin harjoitustilanteissa kenttäolosuhteissa valmennusta tukien, kuin vastaanotolla urheilijan hyvinvoinnista huolehtien.

Varaa AIKA FYSIOTERAPEUTILLE

Urheilufysioterapia sopii kaikille

Urheilufysioterapia mielletään usein kuuluvan vain huippu-urheilijoille, mutta näin ei todellakaan ole.

Urheilufysioterapian avulla voidaan auttaa

  • kaikenikäisiä kuntoliikkujia
  • tavoitteellisesti harjoittelevia kasvuikäisiä tai aikuisia
  • kilpaurheilijoita
  • tai liikunnan aloittamista vasta suunnittelevia.

Urheilufysioterapeutin osaaminen korostuu mm. kokonaiskuormituksen suunnittelussa ja rytmityksessä, kudosparanemista tukevassa harjoittelussa ja tukitoimissa, lajinomaisten ominaisuuksien huomioimisessa ja niiden integroimisessa kuntoutukseen tai ennaltaehkäisevään harjoitteluun sekä urheilijan psyyken ymmärtämisessä.

Urheiluvammat ja ennaltaehkäisevä harjoittelu

Tärkeä osa urheilufysioterapiaa on ennaltaehkäisevä harjoittelu. Ennaltaehkäisevä harjoittelu sopii terveille urheilijoille ja se keskittyy eri ominaisuuksien kehittämiseen, liikkeen laatuun ja kuormituksen nousujohteisuuteen.

Kasvuikäisillä se etenee monipuolisten yleisliiketaitojen harjoittelusta ja kehon hahmotuksen kehittämisestä kohti lajinomaisia liikemalleja ja niiden optimointia. Tavoitteellisesti urheilevien kohdalla ennaltaehkäisyssä korostuu eri ominaisuuksien progressiivinen harjoittelu, suoritusten laatutekijät sekä riittävä palautuminen.

Urheilu- tai rasitusvamman sattuessa urheilufysioterapian avulla pyritään optimoimaan kudosten paranemisprosessit, turvaamaan tehokas ja turvallinen paluu urheilun pariin ja mahdollistamaan täysipainoinen harjoittelu. Tällöin urheilufysioterapeutin työkalupakista mahdollisesti löytyvästä osaamisesta manuaalisen terapian, hieronnan, kivunhoidon, teippauksen, harjoitteluterapian ja fysiikkavalmennuksen suhteen on hyötyä.

Varaa AIKA FYSIOTERAPEUTILLE

joulukuu 2022viikko 49