EMDR eli silmänliiketerapia ja trauman hoito

EMDR:ää, eli silmänliiketerapiaa, voidaan käyttää traumaattisten tapahtumien aiheuttamien muistojen sekä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.

Milloin EMDR auttaa?

Jos traumaattisen tapahtuman seurauksena ilmenee mieleen tunkeutuvia takautumia, voi EMDR -työskentely helpottaa merkittävästi oireita ja neutralisoida häiritsevän tunteen ja kokemuksen. Takaumat voivat olla esimerkiksi

 • mielikuvia,
 • ääniä,
 • hajuja,
 • väsymistä,
 • fyysisiä oireita,
 • ahdistusta,
 • pelkoa
 • paniikkioireita tai
 • jumiutumisen kokemusta esim. pakonomaiseen ei-toivottuun toimintaan.

Mitä traumoja EMDR:llä voi käsitellä?

Traumaattiset muistot voivat olla pitemmän aikaa jatkunut sarja traumaattisia tapahtumia, kuten kaltoinkohtelua tai sitten traumaattinen muisto voi olla jokin yksittäinen tapahtuma.

EMDR:ää voidaan käyttää myös lievempien asioiden neutralisoimiseen, mihin sisältyy häiritsevyyttä ja mitkä haittaavat siten arjen sujuvaa toimintaa.

Miten trauma syntyy?

Tavallisesti arjen kokemuksemme tallentuvat aivoissa normaaliksi kerronnalliseksi muistiksi. Kun ihminen kokee psyykkisen trauman, mielemme ei pystykään prosessoimaan tapahtunutta normaalilla tavalla. Kokemamme varastoituu mieleemme tai kehoomme traumaattisen tapahtuman hetkisinä koettuina uskomuksina, tunteina, mielikuvina ja kehon reaktioina.

”Muistot tallentuvat pirstaleisina ja tällaiset traumamuistot saattavat pysyä useita vuosia täysin muuttumattomina eikä uutta oppimista tai oireiden lievenemistä tunnu tapahtuvan. Joskus myöhemmin esim. elämäntilanteen muuttuessa laukaisevat tekijät, jotka voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia, voivat aktivoida traumaattisen materiaalin, joka on ollut varastoituneena alkuperäisessä muodossa mielessä/ kehossa.”, kuvaa psykoterapeutti Ilkka Mustakallio.

”Tämä prosessoimaton materiaali ja muistot tulevat esille painajaisunina, takaumina ja väkisin mieleen tai kehoon tunkeutuvina ajatuksina tai oireina.”

Miten EMDR toimii?

EMDR-hoidon avulla jumiutunut ja pirstaleinen muistiaines traumaattisesta kokemuksestamme alkaa prosessoitua uudelleen, jolloin muiston käsittely helpottuu ja normaali, luonnollinen tapa käsitellä muistoa aktivoituu.

Hoidon seurauksena kokemus neutralisoituu ja kokemuksesta tulee osa omaa elämäntarinaamme. Tapahtuman on hoidon vaikutuksesta mahdollisuus muodostua vahvuudeksi; selvisin siitä! Hoidon tärkeimpänä päämääränä on auttaa asiakasta saamaan takaisin kyky tehdä positiivisia ja joustavia valintoja nykyisyydessä.

EMDR menetelmää voidaan käyttää mm.

 • resurssien juurruttamiseen,
 • turvapaikan vahvistamiseen,
 • liikauttamaan juuttunutta terapiaprosessia sekä
 • muistissa olevien traumatapahtumien prosessoitumista.

EMDR:n tulokset

Tuoreissa, äskettäin sattuneen traumatapahtuman tai aiemmin elämänhistoriassa sattuneita yksittäisiä traumoja käsittelyssä EMDR- menetelmä voi olla erinomainen ja nopeakin tapa saada helpotusta.

On tärkeää, että terapeutti voi arvioida etukäteen menetelmän käyttömahdollisuuden, koska jos on kyseessä henkilö, jolla on monenlaista psyykkistä haavoittuvuutta, akuutissa kriisitilanteessa saattaa nousta esiin useita vanhoja käsittelemättömiä asioita.

Miten EMDR:ään pääsee?

Mehiläisellä on psykoterapeutteja jotka tarjoavat EMDR:ää. Tutustu psykoterapeutteihin tarkemmin ja varaa aika verkossa tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Riikka Aalto
LL, Työterveyshuollon erikoislääkäri
Kaija Aho Eerola
LT,psykiatrian EL,psykoterap.koul.erityispätevyys
Fabio Goderecci
Psykiatrian el, psykoterapeutti, TEO
Antero Heikkilä
Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
Katso seuraava vapaa aika
huhtikuu 2021viikko 16
Ei vapaita aikoja tälle valinnalle, ole hyvä ja ota yhteyttä soittamalla numeroon:010 414 00*