Blastokystiviljely, alkioiden pitkä viljely

Alkioiden pitkässä viljelyssä (blastokystiviljely) alkioita kasvatetaan viljelymaljalla pidempään kuin tavallisessa koeputkihedelmöityksessä, viidenteen tai kuudenteen päivään asti. Tällöin nähdään alkioiden myöhäisempi kehitysvaihe ja voidaan valita alkionsiirtoon kehityskyvyltään paras alkio. Loput alkiot pakastetaan vitrifioimalla.