Myötätunto ja empatia ohjaavat lähihoitaja Leroyn työtä Mainiokodeissa

Leroy toimii lähihoitajana ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluita tarjoavassa Mainiokodeissa. Hän kertoo työnkuvansa olevan laaja: työ voi olla niin asukkaiden päivittäisissä toiminnoissa auttamista kuin elämän loppuvaiheen hoitoa. ”Parasta on, että kun tulen töihin tiedän, että teen arvokasta ja tärkeää työtä”, hän kertoo.

Leroy tekee työtään vahvasti omien arvojensa ohjaamana. Hän kuvaa olevansa luonnostaan myötätuntoinen ja empaattinen. ”Nämä arvot tulevat mukanani, kun tulen töihin ja tuon ne aina esiin, kun hoidan asukkaitamme”, hän sanoo.

Leroy antaa työnantajalleen kiitosta työntekijöiden kuuntelusta ja heidän tarpeidensa kunnioittamisesta. Hän kokee saaneensa Mehiläisessä myös paljon mahdollisuuksia. Siksi hänen onkin helppo suositella Mehiläistä muillekin.

Tutustu Leroyn tarinaan tarkemmin videolta ja kuuntele, miten se sai alkunsa hänen kotimaassaan.

Lisää aiheesta