Virtuaalitodellisuus mahdollistaa kiireettömän tutustumisen anatomiaan

Osgenicin luoma VR-koulutusympäristö käytössä Urheilu Mehiläisessä

Vuoden 2021 alussa Urheilu Mehiläisen Fellowship-koulutusohjelmassa otettiin käyttöön virtuaalitodellisuutta (eng. virtual reality, lyhenne VR) hyödyntävä koulutusympäristö. VR-koulutusympäristön avulla saadaan arvokasta lisäharjoitusta vaativiin toimenpiteisiin liittyen. Osgenic-nimisen yrityksen kehittämä VR-koulutusympäristö on suunnattu erityisesti erikoistuvien kirurgien koulutuksen ja harjoittelun tueksi.

Mistä VR-koulutusympäristössä on kyse?

Osgenicin luoman VR-koulutusympäristön avulla voidaan harjoitella kirurgisia toimenpiteitä.

Virtuaalitodellisuusympäristössä on mahdollista harjoitella leikkauksien kannalta olennaisia tietoja, kuten toimenpiteen vaiheita, anatomiaa ja mahdollisia komplikaatioita.

Käytännössä VR-lasien ja haptisen kynän avulla lääkäri voi tehdä virtuaalitodellisuuden sisällä aukeavassa leikkausnäkymässä valintoja ja merkintöjä toimenpiteeseen liittyen turvallisesti ja kiireettömästi.

Mitä hyötyä virtuaalitodellisuudella saavutetaan?

VR-tekniikkaa voidaan käyttää koulutuksen ja harjoittelun tukena. Lisäksi VR-koulutusympäristön avulla saadaan lisäharjoitusta vaativiin toimenpiteisiin, kuten ranne- ja lonkkatoimenpiteisiin liittyen.

Virtuaaliharjoittelun avulla anatomiaan voidaan tutustua kiireettömästi ja näin voidaan parantaa myös leikkauksien turvallisuutta sekä vähentää potilasvahinkojen määrää.

Virtuaalitekniikan odotetaan yleistyvän ja olevan sairaaloiden arkipäivää niin Suomessa kuin maailmallakin.

Urheilu Mehiläisen Fellowship-koulutusohjelmassa hyödynnetään Osgenicin VR-virtuaalitodellisuutta. Katso videolta ortopedian ja traumatologian erikoislääkäreiden Henrik Sandelinin ja Mikko Kirjavaisen kokemuksia VR-koulutusympäristöön liittyen.

Kenelle VR-koulutusympäristö on suunnattu?

Osgenicin VR-koulutusympäristö on tällä hetkellä suunnattu erikoistuville kirurgeille. Myöhemmin VR-koulutusympäristöä laajennetaan muiden erikoisalojen lääkäreille, tarkoituksena tarjota mahdollisuutta systemaattiseen osaamisperustaiseen koulutukseen.

Tällä hetkellä VR-koulutusympäristö on Mehiläisen lisäksi käytössä Leipzigin ja Kuopion yliopistollisissa sairaaloissa, sekä Porvoon ja Kokkolan sairaaloissa.

Taustaa

Osgenic Oy  on vuonna 2017 lääkäri Arne Schlenzkan perustama yritys, jonka tavoitteena on tehdä leikkauksista entistä turvallisempia niin lääkäreille kuin potilaillekin.

Lue lisää:

Urheilu Mehiläisen Fellowship-koulutusohjelma laajenee

Lähteet: