Innostava johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Hyvään johtajuuteen kuuluu onnistumisten johtaminen ja innostavan työilmapiirin ja yhteishengen luominen. Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtajuuteen.

Johtamisen tavoitteena on mahdollistaa työntekijöiden vastuullinen työskentely kohti omia ja tiimin tavoitteita. Johtajuudessa tehdään asioita ja kokemuksia yhteisiksi, päätökset perustuvat vuorovaikutukseen ja siinä syntyvään tietoon. Innostava johtaja luo mahdollisuuksia vaikuttaa, ja kannustaa työntekijöitä pohtimaan yhdessä, miten asioita voisi tehdä nykyistä paremmin ja mitä epäonnistumisista voitaisiin oppia.

Mehiläisessä johtamiskulttuuria kehitetään systemaattisesti ja esihenkilöitä kannustetaan uuden oppimiseen. Mehiläisessä johtamista kehitetään ja tuetaan esimerkiksi Mehiläinen Executive Education -valmennuksella, joka toteutetaan vuosittain yhteistyössä Aalto EE:n kanssa. Vuoden mittaisessa valmennuksessa keskitytään erityisesti innostavaan ja coachaavaan johtajuuteen sekä taloudellisen suorituksen että henkilökohtaisen suorituksen näkökulmista. Valmennuksessa käydään myös läpi esihenkilön omaa hyvinvointia. Lisäksi Mehiläisen esihenkilöillä on mahdollisuus suorittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tai lähihenkilötyön ammattitutkinto. Esihenkilötyötä tuetaan myös mentoroinnin ja henkilökohtaisen valmennuksen avuin.

Osaamisen kehittäminen

Luomme mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen niin työssä, verkostoissa kuin erilaisissa koulutuksissa ja valmennuksissa. Jokaiselle työntekijälle laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja kehittymistä tuetaan vuosittaisilla kehityskeskusteluilla. Rakennamme yhdessä urapolkuja, joiden avulla voimme tarjota uusia haasteita työntekijöille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan. Vuonna 2020 useat työntekijöistämme ovat aloittaneet lisäkouluttautumisen oppisopimuksella esimerkiksi lähihoitajaksi.