Näin teet esihenkilöistä henkilöjohtajia – 4 vinkkiä

Esihenkilöt ovat työelämän kiivaan tahdin keskellä usein monenlaisten vaatimusten puristuksessa. Kilpailutilanne on tiukka, tulospaineet kovat ja työn imu suuri. Kiivaan työtahdin keskellä pitäisi muistaa oman jaksamisen lisäksi myös oma henkilöstö, joiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on avainasemassa koko tiimin onnistumisen kannalta. Nykyään työelämässä työ ja vapaa-aika sekoittuvat entistä vahvemmin muun muassa teknologian myötä, joten esihenkilöltä vaaditaan yhä laajempaa ymmärrystä työntekijöistä. Miten esihenkilöitä voidaan tukea onnistumaan? Vinkkejä antavat Mehiläisen Digiklinikan yksikönjohtaja Ossi Laukkanen sekä Mehiläisen Työelämäpalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Miettinen.

Vinkki 1: Nosta henkilöjohtaminen prioriteetiksi

Eräitä tärkeimpiä esihenkilötyössä tarvittavia taitoja ovat kuunteleminen, oikeudenmukaisuus, johdonmukainen tapa toimia ja haastavien tilanteiden johtaminen. Kaikki nämä taidot liittyvät vahvasti välittämiseen ja sitä kautta henkilöstön hyvinvointiin. Siksi henkilöstöhallinnon yksi tärkeimpiä tehtäviä on luoda puitteet esihenkilöille kehittyä hyviksi henkilöjohtajaksi, joka edelleen voi luoda puitteet työntekijöille myös johtaa omaa hyvinvointiaan ja suoritustaan.

Vinkki 2: Reagoi johdonmukaisesti yhdessä luotujen toimintaperiaatteiden mukaan

Kuuntelu ja huomioiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia, mutta yhtä tärkeää on tietää miten toimia ja tarttua härkää sarvista esiin tulevien haasteiden ratkaisemiseksi. Oikeudenmukaisuus taitona tarkoittaa, että vaikeissakin tilanteissa esihenkilön tulisi toimia tasapuolisesti ja johdonmukaisesti kaikkia kohtaan. Näiden esihenkilötyön haastavimpien tehtävien tueksi tarvitaan yhteiset toimintaperiaatteet, joihin esihenkilöiden on hyvä nojata tilanteessa kuin tilanteessa. Esihenkilöiden ja työterveystiimien yhteistyö korostuu menestystarinoissa ja sen rooli tulee korostumaan jatkossa entistä enemmän. Hyödynnä luomistuskan helpottamiseksi työterveysyhteistyötä ja kollegoitasi muissa yrityksissä.

Vinkki 3: Johda henkilöstöäsi myös hybridityössä

Muutostilanteet yleistyvät työelämässä, joka vaatii muuntautumiskykyä niin työntekijöiltä kuin myös esihenkilöiltä ja johtajilta. Pandemia-aikana vahvasti yleistynyt hybridityömalli on siirtänyt työskentelypisteen toimistolta työntekijöiden koteihin. Kun tiimi ei olekaan enää fyysisesti samassa paikassa, syntyy ihmisten johtamiseen uusia haasteita, kuten eleiden, ilmeiden, huolien ja motivaation havaitseminen sekä tiimihengen ylläpitämisen haasteet. Lisäksi hybridityön tuoman autonomian ja itseohjautuvuuden lisääntyminen ja hierarkian madaltuminen edellyttävät selkeää visiota ja yhteisiä tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa. Jotta visiosta ja tavoitteista on yhteinen ymmärrys, tulee esihenkilöiden tarjota työntekijöilleen työn ohjausta ja johtamista. Esihenkilöiden tulee huomioida myös, että hybridityössä kaikilla työntekijöillä ei ole välttämättä samat resurssit käytössä. Nämä voivat olla esimerkiksi vuorovaikutuksellisia valmiuksia tai ihan työvälineiden ominaisuuksien liittyviä seikkoja. Pandemia-aika on opettanut myös, että yrityksen johdon ja esihenkilöiden tulee olla varautuneena tuleviinkin muutoksiin. Etenkin kriisien alkuvaiheissa on hyötyä etukäteen laadituista suunnitelmista ja toimintaohjeista, jotka vapauttavat aikaa havaintojen ja suunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen.

Vinkki 4: Huolehdi, että toimintaperiaatteet jalkautuvat esihenkilöistä johtoon

Yhteiset toimintaperiaatteet, työkalut ja esihenkilötaidot eivät tee tulosta ellei esihenkilön itselleen saama tuki ole kunnossa. Kaikki edellä summatut vinkit tukevat esihenkilöiden onnistumista työntekijöiden johtamisessa ja jaksamisessa tiukassa työarjessa, mutta jokaisella esihenkilöllä pitää olla sama johdonmukainen tuki kuin mitä hän itse antaa omalle henkilöstölleen. Kaikkien yritysten pitäisi pyrkiä siihen positiiviseen menestyksen kierteeseen, joka saadaan aikaa kun kaikilla on hyvä olla työssään ja onnistumisia tulee.

Mehiläisen työterveys- ja hyvinvointipalveluiden avulla pidetään huolta myös esihenkilöiden terveydestä ja jaksamisesta vuoden jokaisena päivänä. Tarjoamme palveluita myös esihenkilötyön tueksi.

Voit tarkastella esihenkilövalmennuksen palvelukokonaisuuksia ja pyytää tarjouksen Terveyden ja hyvinvoinnin palvelukaupasta