Lasten ja nuorten psykoterapia

Psykoterapian avulla voidaan hoitaa monenlaisia psyykkisiä vaikeuksia – masennusta, ahdistuneisuutta, psyykkisiä traumoja, juuttunutta surua, sopeutumisvaikeuksia ja persoonallisuuden kehitykseen liittyviä haasteita.

Psykoterapiasta apua seuraaviin aihe-alueisiin liittyen:

  • masennusoireet
  • ahdistuneisuus, pelot ja paniikkihäiriö
  • pakonomaiset ajatukset, toiminnot tai huolet
  • perhesuhteiden muutokset

Miten varaan ajan?

Mehiläinen Terapiaklinikan psykoterapeutit palvelevat ympäri Suomen. Voit varata ajan soittamalla Mehiläisen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai varaamalla ajan suoraan sinulle sopivalta Terapiaklinikalta:

Tutustu myös muihin Mehiläisen lasten ja nuorten kanssa työskenteleviin psykoterapeutteihin.

Kuinka hoitopolku alkaa?

  • Psykoterapiaan voi hakea Kelan kuntoutustukea , jolloin Kela korvaa osan kuntoutuksen kustannuksista. Kuntoutustuen hakemiseen tarvitaan lääkärin B-lausunto.
  • Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu 16–67-vuotiaille, ja sitä voi saada Kelan tukemana enintään kolme vuotta. Terapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa ja yhteensä enintään 200 kertaa.
  • Terapiaa myönnetään myös kokonaan Kelan kustantamana , jolloin maksusitoumuksen edellytyksenä on, että psykoterapia lukee kuntoutussuunnitelmassa.
  • Terapiaan voi hakeutua myös yksityisesti tai vakuutuksen kautta.

Lue lisää:
Miten haet kuntoutukseen  (Kela)

Yksilölliset terapiamenetelmät

Psykoterapiassa käytettävät menetelmät valitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Menetelmien valintaan vaikuttaa myös psykoterapeutin työskentelyn viitekehys. Psykoterapian viitekehyksiä ovat esimerkiksi kognitiivinen, psykodynaaminen ja ratkaisukeskeinen psykoterapia. Lasten psykoterapiassa keskeinen elementti on myös leikki. Lasten ja nuorten psykoterapiaan sisältyy tavallisesti myös vanhemman ohjauskäyntejä.

Psykoterapiassa tärkeää on terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus ja yhteistyösuhde. Psykoterapiassa lapsi tai nuori voi käsitellä vaikeita asioita ja saada tukea esimerkiksi itsesäätelytaitojen harjoitteluun. Psykoterapia voi auttaa suhtautumaan itseen tai omiin ajatuksiin uudenlaisella tavalla, sekä auttaa vaihtoehtoisten toimintatapojen löytämisessä.

Terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen perustuva psykoterapia vahvistaa ongelmanratkaisukykyä ja psyykkistä joustavuutta. Lasten ja nuorten psykoterapia voi toteutua yksilö-, ryhmä- tai perheterapiana.

Mikä on psykoterapeutti?

Psykoterapeutti on Valviran hyväksymä psykoterapeutti­koulutuksen käynyt henkilö, jolla on aina myös soveltuva sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutus (esim. psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä).

Lisää aiheesta