Laktosintolerans

Laktosintolerans är en brist på enzymet laktas som gör att mjölksocker inte kan spjälkas upp i tunntarmen och därför inte heller upptas. Laktosintolerans ger tarmbesvär, eftersom en brist på enzymet gör att laktos inte upptas i blodomloppet utan stannar kvar i tarmen och förs vidare med det övriga tarminnehållet.

Även om laktosintolerans orsakas av livsmedel är det inte frågan om en allergi och ska inte förväxlas med till exempel mjölkallergi. Laktosintolerans är vanligt förekommande bland vuxna och barn i skolåldern. Laktosintolerans kan även vara ett symtom på celiaki.

Symtom vid laktosintolerans

Symtomen vid laktosintolerans uppstår vanligtvis 1–3 timmar efter en måltid som innehåller mjölksocker. De vanligaste symtomen är:

  • Svullen mage
  • Luftbesvär
  • Lös avföring
  • Diffusa buksmärtor

Symtomens intensitet är individuell och påverkas även av mängden intagna mjölkprodukter. Många personer med laktosintolerans tål rimliga mängder mjölksocker, men de känsligaste upplever magbesvär redan av små mängder.

Undersökning och behandling av laktosintolerans

Det är sannolikt frågan om laktosintolerans om man misstänker detta och symtomen försvinner efter en mjölkfri period. I detta fall behöver man inte säkerställa diagnosen med hjälp av laboratorieundersökningar, utan patienten kan själv behandla symtomen genom att minska på eller undvika mjölkprodukter.

Det lönar sig att söka sig till en läkarundersökning om magsymtomen är intensiva eller det inte finns ett klart samband med mjölkprodukter. Då kan laktosintolerans enkelt konstateras i ett laboratorium med ett gentest från ett blodprov och man behöver inte ett laktosbelastningsprov enligt tidigare praxis.

Om man trots en diagnos för laktosintolerans och undvikande av mjölkprodukter fortfarande har tydliga symtom lönar det sig att be om nya undersökningar och utesluta till exempel celiaki.

Källa: Terveyskirjasto