Positivt tänkande

Positiivinen ajattelu

Ibland lönar det sig att stanna upp och fundera på sitt eget förhållande till sig själv och omgivningen. Det är bra att fråga sig själv: Vad kommer in när jag kommer in? Medför jag glädje och empati eller krav och knorr? Märker jag det goda i den andra eller enbart felen? Identifiering av den egna inställningen är första steget mot att ändra sin inställning.

Man kan lära sig interpersonella färdigheter och lära sig att acceptera sig själv

Vår hjärna brukar automatiskt registrera det som är fel. Också vår egen uppfostran och bakgrund inverkar på vad vi väntar oss av oss själva och hur vi möter andra. Man kan dock utveckla sin hjärna och sina observationer och lära sig att acceptera sig själv och lära sig interpersonella färdigheter.

Försök lära dig att upptäcka saker som är bra i ditt liv. Säg dessa saker också högt. Med ord skapar vi verklighet, och därför stärker det som vi säger högt vår uppfattning om världen. När du lär dig att identifiera goda saker i dig själv och runt omkring dig förbättras också din livskvalitet.

Se psykoterapeutens tips på video!

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

Onko arki pelkkää suorittamista? >>

Mielenterveys>>