Psykolog och psykoterapi

Psykiskt illamående kan visa sig som depression, ångest, rädsla, sömnproblem eller självmordstankar. Dessa är symptom, vars bakgrund kan vara mångsidiga livskriser som exempelvis långvarig stress, svåra livssituationer, livscykelns naturliga utvecklingskris eller traumatiska upplevelser.

Psykoterapi lindrar ångest, oro och depression genom att fördjupa och förena människans upplevelse av sig själv. Psykoterapin ger också hjälpmedel att hantera svåra saker och upplevelser.

Före den egentliga psykoterapin börjar, ordnas en utvärderingsperiod som består av 2-3 besök hos en terapeut.

Specialister och verksamhetsställen

Ulla Ellfolk
Neuropsykologi, FT
Raija Ylikoski
Psyk.toht.,neuropsykologi
Pirjo Kiiskilä
Psykologi, pari-, seksuaali-ja perheterapeutti
Titta Huotari
Psykologi, Psykoterapeutti