Psykolog och psykoterapi

Psykiskt illamående kan visa sig som depression, ångest, rädsla, sömnproblem eller självmordstankar. Dessa är symptom, vars bakgrund kan vara mångsidiga livskriser som exempelvis långvarig stress, svåra livssituationer, livscykelns naturliga utvecklingskris eller traumatiska upplevelser.

Psykoterapi lindrar ångest, oro och depression genom att fördjupa och förena människans upplevelse av sig själv. Psykoterapin ger också hjälpmedel att hantera svåra saker och upplevelser.

Före den egentliga psykoterapin börjar, ordnas en utvärderingsperiod som består av 2-3 besök hos en terapeut.

Specialister och verksamhetsställen

Antti Ahokas
Dosentti, psykiatrian erikoislääkäri
9.5
Helena Creutz
LL, naistentaut.ja synn.erik.lääk.,psykoterapeutti
9.6
Kaija Aho Eerola
LT,psykiatrian EL,psykoterap.koul.erityispätevyys
Ulla Ellfolk
Neuropsykologian erikoispsykologi, FT
marraskuu 2021viikko 48