Psykolog och psykoterapi

Psykiskt illamående kan visa sig som depression, ångest, rädsla, sömnproblem eller självmordstankar. Dessa är symptom, vars bakgrund kan vara mångsidiga livskriser som exempelvis långvarig stress, svåra livssituationer, livscykelns naturliga utvecklingskris eller traumatiska upplevelser.

Psykoterapi lindrar ångest, oro och depression genom att fördjupa och förena människans upplevelse av sig själv. Psykoterapin ger också hjälpmedel att hantera svåra saker och upplevelser.

Före den egentliga psykoterapin börjar, ordnas en utvärderingsperiod som består av 2-3 besök hos en terapeut.

Specialister

Antti Ahokas
Dosentti, psykiatrian erikoislääkäri
9.3
Tiina Ahonen
Perhe-ja paripsykoterapeutti
Teemu Paajanen
Neuropsykologian erikoispsykologi,PsT
Soile Viljanen
Psykoterapeutti
Se andra specialister