Psykolog och psykoterapi

Psykiskt illamående kan visa sig som depression, ångest, rädsla, sömnproblem eller självmordstankar. Dessa är symptom, vars bakgrund kan vara mångsidiga livskriser som exempelvis långvarig stress, svåra livssituationer, livscykelns naturliga utvecklingskris eller traumatiska upplevelser.

Psykoterapi lindrar ångest, oro och depression genom att fördjupa och förena människans upplevelse av sig själv. Psykoterapin ger också hjälpmedel att hantera svåra saker och upplevelser.

Före den egentliga psykoterapin börjar, ordnas en utvärderingsperiod som består av 2-3 besök hos en terapeut.

joulukuu 2022viikko 49