Patientombudsman och socialombudsman

Patientombudsmannen ger patienten råd och information om patientens rättigheter och bistår vid behov patienten i att framställa en skadeanmälan, en anmärkning, ett klagomål eller en ersättningsansökan.

Till patientombudsmannens uppgifter hör att:

  • ge hjälp och råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter
  • ge information om patientens rättigheter och ställning
  • ge råd och vid behov bistå patienten i att framställa en anmärkning eller en patientskadeanmälan
  • främja och tillgodose patientens rättigheter på andra sätt

Det hör inte till patientombudsmannens uppgifter att ta ställning till patientens medicinska vårdbeslut. Patientombudsmannen tar inte heller ställning till om ett fel eller en skada har inträffat i vården.

En patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård som han eller hon har fått vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller med bemötandet i samband med den har rätt att framställa anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten. (Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992, 10 §). Du kan göra en anmärkning med vidstående blankett. Lämna in anmärkningen till patientombudsmannen vid din verksamhetsenhet. Mer information finns på anmärkningsblanketten.

Det finns en patientombudsman vid alla Mehiläinens verksamhetsenheter. Patientombudsmannens kontaktuppgifter hittar du under ansvarspersoner på enhetens webbplats .

Om du inte får tag på patientombudsmannen för din verksamhetsenhet, kan du kontakta patientombudsmannen för en annan enhet eller nå patientombudsmannen via Mehiläinens kundservicecenter. En socialombudsman utses av kommunen/samkommunen eller staden och arbetar inom socialtjänsten.

Kontakta i första hand personen som har gett dig vård

Om du är missnöjd med den vård eller det bemötande som du har fått hos Mehiläinen, rekommenderar vi att du i första hand försöker redan ut saken med personen som har gett dig vård. Oftast är det här det snabbaste sättet att lösa problemet och då behövs heller inga andra åtgärder. Ring till kundtjänstnumret 010 414 00 (0,084 €/min) för att komma i kontakt med personen som vårdade dig.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.3