Olycksfall

Om du råkar ut för ett olycksfall är det viktigt att söka vård så snabbt som möjligt. Då kan vi på bästa sätt undersöka den skada som olycksfallet orsakat och inleda behandling i rätt tid. Mehiläinens läkarcentraler erbjuder mångsidiga jourtjänster, med början från allmänläkarjour.

Beroende på olyckans art kan du också hänvisas till vår mångprofessionella olycksfallsjour. Olycksfallsjouren bildar en heltäckande vårdkedja, och i teamet ingår en erfaren ortoped, en idrottsläkare och en sjukskötare med kunskap inom ämnet.

Olycksfallsjourer på olika orter

Mehiläinens olycksfalljour i Tölö
Mehiläinens olycksfalljour i Åbo
Mehiläinens olycksfalljour i Kuopio
Mehiläinens olycksfalljour i Uleåborg
Mehiläinens olycksfalljour i Dickursby

Olycksfall i arbetet

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet, gör så här

 • Sök vård, i första hand på den egna företagshälsovårdens verksamhetsställe och/eller vid behov någon annanstans.
 • Meddela din chef om skadan utan dröjsmål. Din chef ger dig ett försäkringsintyg, som du ska lämna in till vårdanstalten så snabbt som möjligt. Försäkringsintyget är ett skriftligt intyg från arbetsgivaren om att arbetsgivarens försäkring kan användas för faktureringen av vårdkostnaderna, och fastställs av det lagstadgade försäkringsbolaget. Arbetsgivaren bör utan dröjsmål göra en skadeanmälan till företagets lagstadgade försäkringsbolag, så att vården framskrider snabbt och fakturorna för vårdkostnaderna styrs till rätt mottagare.

Trafikolyckor

Om du drabbas av en trafikolycka på vägen till eller från arbetet hanteras ärendet i första hand genom försäkringen för olycksfall i arbetet. Följ de anvisningar som du får från försäkringsbolaget.

Olycksfall under fritiden

Om du råkar ut för ett olycksfall under fritiden, gör så här

 • Sök vård så snabbt som möjligt.
 • Meddela i samband med bokningen om en eventuell försäkring (egen försäkring/frivillig försäkring tecknad av arbetsgivaren).
 • Kom ihåg att snabbt göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget, så att vården framskrider snabbt (egen försäkring) och fakturorna för vårdkostnaderna styrs till rätt mottagare.
 • Om vården betalas av företagets försäkring för olycksfall under fritiden gör din chef en skadeanmälan och ger dig ett försäkringsintyg att lämna in till vårdanstalten.

Läkarbesök till följd av olycksfall

När du bokar tid till mottagningen eller kommer till mottagningen,

 • berätta om det är tänkt att besöket ska faktureras direkt från försäkringen.
 • uppge information om försäkringsbolaget i samband med bokningen
 • lämna in försäkringsintyget från arbetsgivaren i samband med anmälningen, om du redan har fått det
 • berätta också för läkaren att det är fråga om ett olycksfall i arbetet eller en trafikolycka och att räkningen går till försäkringen. Läkaren ger dig då nödvändiga dokument, som du ska ta med till kassan.
 • Lämna de dokument du får av läkaren till kassan efter avslutad behandling.

Specialister och verksamhetsställen

Petteri Antonen
LL, ortopedian-ja traumatol. erikoislääkäri
9.8
Timo Aronen
LL, yleislääkäri
9.2
Helena Ervasti
LL, ortopedian ja traumatologian erik.lääkäri
9.6
Peter Ess
LL,ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
9.7