Rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA

Rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA är psykoterapi som ges utifrån en psykiatrikers bedömning och som beviljas av FPA för att upprätthålla arbets- och studieförmågan samt för rehabilitering som syftar till att återställa arbetsförmågan.

Du kan få rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA, om

  • du är 16–67 år
  • din arbets- eller studieförmåga är hotad på grund av en störning i din mentala hälsa såsom symtom på depression eller ångest
  • en psykiatriker har konstaterat att du lider av en psykisk störning och du har fått adekvat vård för den i minst tre månader
  • en psykiatriker gör bedömningen att du behöver rehabiliterande psykoterapi för att stödja eller förbättra din arbets- eller studieförmåga

Rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA är precis som namnet antyder rehabiliterande och lämpar sig därmed inte som behandlingsmetod vid kris eller annan akut situation. I akuta situationer kan till exempel korttidsterapi vara ett ändamålsenligare alternativ.

Läs även:
Psykoterapi
Kela.fi – Rehabiliterande psykoterapi 

Så här ansöker du om terapi som ersätts av FPA

1. Boka tid till en psykiatriker

Boka tid till en psykiatrikers mottagning , om din arbets- eller studieförmåga är hotad på grund av en störning i din mentala hälsa såsom symtom på depression eller ångest.

Du kan få rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA, om psykiatrikern konstaterar att din psykiska störning utgör ett hot mot din arbets- eller studieförmåga och att det behövs rehabiliterande psykoterapi för att behandla den. Det kan behövas 1–3 besök hos psykiatrikern för en bedömning av situationen och ett utlåtande.

2. Inled den tre månader långa vårdperioden

Efter att psykiatrikern har konstaterat en psykisk störning och ställt en diagnos, inleds en tre månader lång uppföljningsperiod under vilken psykiatrikern bedömer ditt behov av rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA. Under uppföljningsperioden träffar du psykiatrikern minst en gång, men vid behov flera gånger.

Vi rekommenderar att du gör alla besök hos samma psykiatriker som ger dig diagnosen. När psykiatrikern har gjort en bedömning av din situation och konstaterat att det föreligger ett behov för rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA, skriver psykiatrikern ett B-utlåtande till dig som du ska bifoga till din FPA-ansökan.

3. Välj psykoterapeut

Psykiatrikern skriver en vårdplan i sitt utlåtande och rekommenderar vilken sorts psykoterapi och psykoterapeut som passar bäst för dig. Alla Mehiläinens psykoterapeuter har behörighet att ge rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA.

Om du behöver handledning och råd till exempel för att kunna välja rätt terapiinriktning och för att hitta en psykoterapeut, kan du boka tid till mental rådgivning. Den mentala rådgivningen är en rådgivningstjänst med låg tröskel där du har möjlighet att gå igenom din situation och olika vårdalternativ tillsammans med en expert på mental hälsa i förtroende.

4. Ansök om rehabiliterande psykoterapi på FPA:s webbplats

När du har avslutat den tre månader långa vårdperioden hos psykiatrikern, fått en diagnos och ett B-utlåtande och hittat en lämplig psykoterapeut som godkänns av FPA, kan du ansöka om rehabiliterande psykoterapi på FPA:s webbplats .

Inledande av rehabiliterande psykoterapi

Du kan börja med terapibesöken redan innan du har fått beslut av FPA. Beslutet får både kunden och terapeuten cirka fem veckor efter att ansökan har gjorts. När du har fått beslutet kan du ansöka om ersättning från FPA retroaktivt för psykoterapibesök som gjorts efter beslutet från FPA.

FPA beviljar stöd för rehabiliterande psykoterapi för ett år åt gången. Efter det gör psykiatrikern en bedömning av din situation och skriver vid behöv ett nytt B-utlåtande för ytterligare ett års terapi. Du kan få rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA i högst tre år. Psykoterapi ersätts högst 80 gånger per år och sammanlagt högst 200 gånger.

Vad kostar rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA?

Priset för ett psykoterapibesök kan variera beroende på vilken psykoterapeut du går hos och i vilken sorts psykoterapi du går.

Hos Mehiläinen är priset för rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA i genomsnitt 109 €/besök (i Norra Finland 99 €/besök). FPA-ersättningen som dras av priset är 57,90 €/besök.

Du kan förhöra dig om de exakta priserna för psykoterapi hos vår kundtjänst, i tidsbokningens chatt  eller per telefon på numret 010 414 00 (0,084 €/min).

Läs även: Kela.fi – Ersättningens belopp vid rehabiliterande psykoterapi