Ansluta familjemedlemmar och dina betalkortsuppgifter

Om du har anslutit minst en familjemedlem eller matat in dina betalkortsuppgifter i MinMehiläinen-applikationen når du genast nivån Kundförmån Plus eller till och med Kundförmån Super om nivåns övriga villkor uppfylls. På de här nivåerna får både du och din familj ännu större penningförmåner.

DET LÖNAR SIG ATT ANSLUTA SINA FAMILJEMEDLEMMAR!

Förmånsnivån beräknas separat för varje användare, vilket innebär att alla anslutningar av familjemedlemmar ska göras i respektive användares app.

Om t.ex. föräldrarna i en familj har anslutit varandra i mobilappen så att de ligger på förmånsnivån Plus, men den ena föräldern även har anslutit barn till sin profil och som en följd av barnens besök har stigit till Super-nivå, ligger den förälder som inte har anslutit några barn fortfarande kvar på Plus-nivån, eftersom barnens besök inte beaktas när förmånsnivån fastställs för denna förälder. Genom att ansluta barnen till sin familjeprofil kan även den förälder som ligger på Plus-nivå få tillgång till förmånerna på Super-nivå.

Notera även att Mehiläinens Kundförmånsprogram inte syns i webbtjänsten MinMehiläinen. En uppgift som har förts in där om anslutning av familjemedlemmar överförs dock automatiskt även till appen om hälsouppgifterna har delats mellan familjemedlemmarna.

ANSLUT DIG MED ATT LADDA NER MINMEHILÄINEN-APPLIKATIONEN

Du kan ansluta dig till Mehiläinens Kundförmånsprogram genom att ladda ner MinMehiläinen-applikationen från Google Play eller AppStore och registrera dig som användare med Tupas-identifiering (bankkoder).

Ladda ner applikationen till iPhone 

Ladda ner applikationen till Android 

Läs också vilka andra tjänster som ingår i applikationen MinMehiläinen

Tillbaka till Kundförmånsprograms toppen sida