Mehiläinen och Mediverkko går samman

För klienter innebär samgåendet mellan Mehiläinen och Mediverkko mångsidigare tjänster än tidigare och en övergripande hälso- och sjukvård.

Tandvård på över 20 verksamhetsställen

I och med samgåendet kan vi erbjuda högkvalitativ tandvård och specialtandläkartjänster på över 20 verksamhetsställen runt om i Finland. Du kan vända dig till Mehiläinens verksamhetsställen och tandläkarstationerna Oma Hammaslääkärisi . Tidsbokningen kommer att slås samman under våren.

Boka tid till Mehiläinens tandvård via internet  eller genom att ringa 010 414 0100 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Boka tid till Oma hammaslääkärisi-tjänstens  verksamhetsställen per e-post eller genom att ringa 010 273 8000 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Hälsovårdstjänster i hela landet

Även i fortsättningen står Mehiläinens läkarcentraler till din tjänst på 27 orter. Dessutom har Mehiläinen nio sjukhus. Företagshälsovårdstjänster erbjuder Mehiläinen i hela landet.

Om du behöver träffa en läkare eller företagsläkare kan du enkelt se lediga tider och boka tid via internet >>

Ny service till kommuner

För kommuner innebär samgåendet mellan de två aktörerna ett bredare serviceutbud än tidigare och att tjänsterna börjar tillhandahålls på nya orter.

Serviceutbudet omfattar

  • serviceboende för äldre, funktionshindrade och rehabiliteringsklienter inom mentalvården
  • barnskyddstjänster
  • sköterskeuthyrning
  • hemvård för äldre personer och sjuka barn

starkare företagspartner

För företag och arbetsgivare kommer Mehiläinen även framdeles att erbjuda företagshälsovårdstjänster i ständig utveckling samt tjänster för arbetsförmåga och arbetsvälbefinnande. Efter samgåendet är vi en ännu starkare företagspartner än tidigare.

Ta del av tjänsterna och be om en offert >>