Långvarig trötthet – utbrändhet

Trötthet är en följd av fysisk eller psykisk belastning och ansträngning. Utöver vakande kan även många kroppsliga sjukdomar eller psykisk stress göra en människa trött. Långvarig trötthet leder enkelt till utbrändhet, något man bör ta på allvar.

Vad är utbrändhet?

Med utbrändhet avses långvarig eller svår trötthet i samband med vilken man känner sig kraftlös. En utbränd person blir inte pigg av att vila.

Utbrändhet, det vill säga burn out gör en person arbetsoförmögen och studieutbrändhet försvårar studierna. Ibland blir man trött och utmattad på grund av alltför mycket ledig tid, till exempel på grund av arbetslöshet, och hittar inte någon meningsfull sysselsättning. Då känns inte det egna livet meningsfullt.

Tillräckligt med sömn hjälper mot utbrändhet

Att prioritera sömn spelar en nyckelroll när man vill förebygga utbrändhet, säger psykoterapeut Minna Tuominen från Mehiläinen. Som pigg och utvilad har man mycket mer resurser att klara av såväl vardagens utmaningar som även svårare livssituationer. Smartenheter och de sociala medierna gör dock att våra hjärnor enkelt går på högvarv ännu sent på kvällen.

– Idag krävs en hel del självdisciplin för att kunna bestämma en tid för när det är läggdags och att stänga av enheterna och lugna ner tankarna i god tid före läggdags.

Om man trots tillräcklig nattsömn känner sig trött och hängig flera veckor i rad finns det skäl att gå till en läkare. Bland kroppsliga sjukdomar kan trötthet orsaka bland annat anemi, diabetes eller störningar i sköldkörtelfunktionen. Även fysiskt arbete, till exempel sorg, ångest eller depression, kan orsaka en mycket övergripande trötthet.

Långvarig utbrändhet: kroniskt trötthetssyndrom

Med kroniskt trötthetssyndrom (även kallat långvarigt trötthetssyndrom) avses utbrändhet som har varat i över sex månader och där också en liten fysisk eller psykisk belastning orsakar allvarlig, till och med flera dagar lång trötthet. Dessutom kan det i samband med kroniskt trötthetssyndrom förekomma smärta, lindrig feber, ömhet i lymfkörtlarna, sömnproblem, minnesstörningar samt ångest- och depressionssymtom.

Man kan inte med säkerhet säga vad som orsakar ett kroniskt trötthetssyndrom. Som behandling rekommenderas mycket lätt, ledd fysisk träning, vid behov antidepressiva läkemedel och dessutom psykoterapi.

Studieutbrändhet alarmerande allmän

Bland unga orsakas allvarlig trötthet ofta av den press som hör samman med studierna och steget in i vuxenlivet. Upp till var tionde finländsk studerande lider av studieutbrändhet där symtomen är allvarlig trötthet i anslutning till studierna, cyniskhet och känslan av att inte räcka till.

Psykoterapeuten Minna Tuominen är övertygad om att strävan efter topprestationer och en osäker framtid skapar ångest bland unga.

– När man blir självständig och flyttar hemifrån måste man lära sig många nya saker från matlagning till att betala räkningar, vilket på sitt sätt också är ett psykiskt arbete. Att lära sig något nytt förbrukar alltid energi. De unga ska dessutom vara aktiva och representativa på de sociala medierna, vilket medför press och orsakar avundsjuka. Allt detta kan orsaka trötthet och det är helt normalt.

Läs mer: Nuorinainen.fi

Sänk kravnivån och få kontroll över tröttheten!

Det skulle vara bra att lära sig känna medkänsla med sig själv, eftersom det inverkar positivt på stresshanteringen.

– Trötthet, utbrändhet och depression är tecken på att kroppen känner sig stressad och då är det tillåtet och önskvärt att man stannar upp och lägger fram de egna bekymren på bordet. Många söker vård först när de har använt alla sina resurser till det yttersta. Det är synd, eftersom ju tidigare man söker vård desto enklare är det att bryta trötthetsspiralen, säger psykoterapeuten Minna Tuominen.

Människorna känner dock i genomsnitt dåligt igen det skedet, när stressen – antingen den fysiska eller den psykiska – börjar bli övermäktig. När resurserna minskar presterar man i stället ännu mer än tidigare.

– Ofta kämpar man vidare och tänker, att när det här projektet eller den här veckan är över blir det lättare. Sedan börjar följande projekt eller nästa vecka är precis lika stressig. Arbets- och studieresultaten börjar bli sämre och spiralen är färdig. Vi borde lära oss att känna oss nöjda med att allt är bra även om allt inte är perfekt!

När ska jag gå till läkare på grund av trötthet?

Om din trötthet blir långvarig och börjar inverka på dina vardagliga prestationer ska du inte tveka att boka tid till en allmänläkare, psykoterapeut eller företagsläkare.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.3
Helena Aatsinki
LL, työterveyshuollon erikoislääkäri
9.8