Olen koulupsykologitaustainen psykologi ja toimin Mehiläisessä lasten ja nuorten kognitiivisten tutkimusten parissa. Tutkimukset voivat olla kouluvalmiusarvioita, oppimisvaikeustutkimuksia tai laajempia oppimis- ja kehitysongelmien neuropsykologisen luonteen arvioita.

Suppea psykologinen tutkimus (lapset):

Suppealla psykologin tutkimuksella arvioidaan lapsen tiedollinen ja taidollinen kehitystaso. Tutkimus sisältää kielellisten päättelytaitojen, näönvaraisen päättelykyvyn, työmuistin ja tiedon prosessointinopeuden arvioinnin. Tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai kouluvalmiutta. Käyntejä suppeaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 2-3 kertaa (à 60min, yht. 372-558 €).

Laaja psykologinen tutkimus (lapset):

Laaja psykologin tutkimus sisältää kehitystason arvion lisäksi tarkemman arvion oppimisvaikeuden tai käytöspulmien neuropsykologisesta luonteesta. Tutkimuksen tarkoituksena voi olla esimerkiksi mahdollisten adhd- tai autismikirjon piirteiden tai laajempi kielellisten toimintojen, esim. luki-vaikeuden, arviointi. Käyntejä laajempaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 4-5 kertaa (à 60min, yht. 744-930 €).

Tutkimukset sisältävät palautekäynnin, lausunnon sekä suositukset opettajalle tai varhaiskasvattajalle lapsen parhaaksi tukemiseksi oppimisympäristössään.

Laajempi alkuhaastattelu ja esitietojen hankinta lapsen tutkimuksiin liittyen 60-90min /186€.

Teen tutkimuksia 4-16-vuotiaille.

Voit tarvittaessa kysyä minulta lisätietoja! p. 040 7341301

Tervetuloa vastaanotolle!

Specialområde och speicalkompetens

  • Psykologi

Intresseområden

  • Psykologiska undersökningar av unga
  • Psykologiska undersökningar av barn
  • ADHD

Tjänster

  • Skolmognadsundersökning

Verksamhetsställen

Mehiläinen Rauma
Sahankatu 2
Öppet idag
08:00 - 16:00
Telefon, Tidsbokning010 414 0100Pris 0,084 €/min
Telefon, Växel010 414 0112Pris 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min