Pirkko Hänninen

Psykoterapeutti

Olen psykologi ja psykoterapeutti - psykologina olen toiminut vuodesta 1989, psykoterapeuttina vuodesta 1998 lähtien. Tällä hetkellä työskentelen pääasiallisesti aikuisten psykoterapian parissa. Pidän tämänhetkistä työtäni ajatellen arvokkaana kokemuksena sitä, että minulla on ollut aikaisemmin mahdollisuus työskennellä vuosien ajan lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa. Näin olen päässyt näkemään ihmisen minäkuvan rakentumisen perusteita elämän eri vaiheissa, ja myös sitä, miten meidän käsityksemme itsestämme voi muuttua psyykkistä hyvinvointia lisäävästi myönteisten ihmissuhdekokemusten ja itsetuntemuksen vahvistumisen kautta.

Työelämään liittyvissä kysymyksissä olen saanut tärkeitä valmiuksia parinkymmenen vuoden yrittäjyyden sekä toisaalta työnohjaajakoulutuksen ja -kokemuksen myötä

Psykoterapeuttina olen aktiivinen, kiinnostunut ymmärtämään ja jäsentämään asiakkaan kokemusmaailmaa yhdessä hänen kanssaan. Pyrin auttamaan asiakasta siinä, miten hän voi oppia tunnistamaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä kokea ne luotettavina ja arvokkaina.

Teen työtäni kognitiivisen psykoterapian teoriaan ja menetelmiin pohjautuen. Tarkastelemme yhdessä asiakkaan oireilun taustalla olevia ajatttelu- ja toimintamalleja sekä tunteita. Psyykkistä hyvinvointia vahvistavan muutoksen kannalta pidän tärkeänä, että asiakkaan itsetuntemus vahvistuu myös suhteessa hänen kehityshistoriaansa. Itsetuntemuksen vahvistumisen myötä asiakkaan on mahdollista oppia valitsemaan aikaisempaa tietoisemmin hänen psyykkistä hyvinvointiaan palvelevia ajattelu- ja toimintamalleja, ja oppia samalla arvostamaan omaa ainutlaatuista elämäntarinaansa psyykkisen hyvinvointinsa vahvistumiseksi.

Ta kontakt

Anvisningar för tidsbokning

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.

Peruthan ajan viimeistään edellisenä päivänä ennen sovittua ajankohtaa. Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Specialområde och speicalkompetens

 • Psykoterapi
 • Specialkompetens inom psykoterapi

Intresseområden

 • Psykoterapi
 • Korttidspsykoterapi
 • Psykiska problem/mental ork
 • Arbetshandledning
 • Arbetsförmåga

Utbildning och titel

 • Psykoterapeut
 • Psykologi

Språkkunskap

 • finska, äidinkieli

Tjänster

 • Arbetshandledning för chefer (individuellt eller i grupp)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Stöd -och krismottagning
 • Föräldrarådgivning
 • Korttidspsykoterapi, privat kund
 • Korttidspsykoterapi, företagshälsovård

Verksamhetsställen

Komppi Mehiläinen Hämeenlinna
Linnankatu 9
Öppet idag
07:00 - 22:00
Telefon, Tidsbokning010 414 0100Pris 0,084 €/min
Telefon, Växel010 414 0112Pris 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min

Priser

Prisberäkningen inkluderar läkar- och polikliniksavgiften samt Kanta avgiften. Andra kostnader kan tilläggas som t.ex. gjorda ingrepp och undersökningar. I parentesen visas prisberäkningen efter FPA-avdraget. På kvällar och veckoslut kan pristillägg förekomma. Mer information: Priser sida

 • Kognitiv psykoterapi
  Prisberäkning 104.4 € (*104.4 €)
 • Stöd -och krismottagning
  Prisberäkning 104.4 € (*104.4 €)
 • Föräldrarådgivning
  Prisberäkning 104.4 € (*104.4 €)

Ta kontakt

Du kan lämna en kontaktbegäran till en expert. Skriv inte konfidentiella patientuppgifter i meddelandet.