Pauliina Ihamäki

Palvelupäällikkö
Tervetuloa vastaanotolle!

Specialområde och speicalkompetens

  • Företagshälsovårdare

Intresseområden

  • Vaccinationer
  • Arbetsvälbefinnande
  • Arbetsförmåga
  • Arbetshälsa

Utbildning och titel

  • Hälsovårdare