Maija-Riitta Hirvonen

Psykoterapeutti
Ei ota uusia Kela-asiakkaita

Minulla on pitkäaikainen työkokemus erityisesti lasten ja perheiden kanssa työskentelemisestä. Muksuoppikouluttajana ja -ohjaajana perheiden arki ja vanhempien tukeminen on lähellä sydäntä.

Ratkaisukeskeinen viitekehys ja myös laaja-alainen musiikkiterapeutin koulutus ja työ antavat mahdollisuuden asioiden toiminnalliseen käsittelyyn musiikkia hyödyntäen myös psykoterapiassa.

Erityisesti elämänhallintaan liittyvät haasteet ovat vahvaa osaamisaluettani.. Minulla on myös pitkäaikainen kokemus päihderiippuvuuteen liittyvistä haasteista.

Tällä hetkellä kelan kuntoutuspsykoterapiapaikat ovat täynnä, mutta voin ottaa vastaan lyhytterapia-asiakkaita.

"Mennyttä emme voi muuttaa, mutta tulevaisuutta voimme rakentaa"

I have long-term work experience, especially working with children and families. As a "Kids'Skills" trainer and coach, the everyday life of families and supporting parents is very close to my heart.

The solution-focused oriented reference framework and also the wide-ranging training and work of a music therapist give the opportunity for functional handling of issues using music in psychotherapy as well.

In particular, challenges related to life management are my strong area of expertise. I also have long-term experience with challenges related to drug addiction.

At the moment, the rehabilitative psychotherapy places in kela are full, but I can accept short-term therapy clients.

"We can't change the past, but we can build the future"

Ich habe langjährige Berufserfahrung, insbesondere in der Arbeit mit Kindern und Familien. Als "Ich Schaff" Trainerin und Ausbilderin liegt mir der Familienalltag und unterstützende Eltern am Herzen.

Der lösungsorientierte Bezugsrahmen sowie die breitgefächerte Ausbildung und Tätigkeit eines Musiktherapeuten bieten die Möglichkeit zur funktionalen Bearbeitung von Fragestellungen mit Musik auch in der Psychotherapie.

Insbesondere Herausforderungen im Zusammenhang mit der Lebensführung sind mein starkes Fachgebiet. Auch mit Herausforderungen im Zusammenhang mit Drogensucht habe ich langjährige Erfahrung.

Momentan sind die rehabilitativen Psychotherapieplätze im kela belegt, aber ich kann kurzfristige Therapieklienten annehmen.

"Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können die Zukunft gestalten"

Ta kontakt

Anvisningar för tidsbokning

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.
Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Specialområde och speicalkompetens

 • Psykoterapi
 • Specialkompetens inom psykoterapi

Intresseområden

 • Ångeststörningar
 • Depression
 • Paniksymptom
 • Parrelationer, barnfamiljer och sexualitet
 • Handledning vid missbruk

Utbildning och titel

 • Psykoterapeut

Språkkunskap

 • finska, modersmål
 • engelska, flytande
 • tyska, flytande

Tjänster

 • Parterapi
 • Coaching
 • Individuell terapi
 • Korttidsterapi, privat kund
 • Föräldrarådgivning
 • Musikterapi
 • Självriskandel för FPA ersatt rehabiliterande psykoterapi

Verksamhetsställen

Mehiläinen Psykoterapiapalvelut Joensuu Torikatu
Torikatu 29 A, 4. krs
Öppet idag
07:00 - 22:00
Telefon, Tidsbokning010 414 0100Pris 0,084 €/min
Telefon, Växel010 414 0112Pris 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min

Priser

Prisberäkningen inkluderar läkar- och polikliniksavgiften samt Kanta avgiften. Andra kostnader kan tilläggas som t.ex. gjorda ingrepp och undersökningar. I parentesen visas prisberäkningen efter FPA-avdraget. På kvällar och veckoslut kan pristillägg förekomma. Mer information: Priser sida

 • Självriskandel för FPA ersatt rehabiliterande psykoterapi
  Prisberäkning 49.20 € (*49.20 €)
 • Individuell terapi
  Prisberäkning 110.80 € (*110.80 €)
 • Föräldrarådgivning
  Prisberäkning 135.80 € (*135.80 €)

Ta kontakt

Du kan lämna en kontaktbegäran till en expert. Skriv inte konfidentiella patientuppgifter i meddelandet.