Leena Lammi

Asiakkuuspäällikkö

-

Specialområde och speicalkompetens

  • Företagshälsovårdare
  • Kompetens inom företagshälsovård

Intresseområden

  • Arbetshälsa
  • Arbetsförmåga
  • Arbetsvälbefinnande

Utbildning och titel

  • Hälsovårdare