Jenny Halin

Psykologi
Privatpraktiserande läkare

Olen yli 10 vuotta työskennellyt psykologina lasten ja perheiden parissa. Mehiläisessä teen lasten psykologisia tutkimuksia sekä tuen vanhempia erilaisissa lasten haasteissa.

Voit varata aikaa lapsen kehitykseen ja tunne-elämään liittyvissä asioissa, jos

 • lapsen taidot tai oppiminen eivät kehity odotusten mukaan
 • lapsen käyttäytyminen tai tunne-elämä (jännitys, pelot) herättävät huolta
 • arki lapsen kanssa takkuaa
 • lapsi tarvitsee tukea kaverisuhteissa
 • lapsella on päiväkodissa / koulussa vaikeuksia tai lapsen kanssa toimivilla työntekijöillä on huolta lapsen tilanteesta

Lasten psykologiset tutkimukset voivat olla kehitystason (kognitiivinen) tai tunne-elämän (sosioemotionaalinen) arvioita. Kehitystasotutkimuksella voidaan arvioida esim. lapsen kouluvalmiutta, oppimisvaikeuksia tai mahdollisia neuropsykiatrisia piirteitä (adhd, autismin kirjo). Tunne-elämän tutkimuksella voidaan arvioida lapsen masennus-, ahdistus- tai käytösoireilun luonnetta ja vakavuutta. Lapsen sosioemotionaalinen tutkimus sisältää lähes aina vähintään suppean kognitiivisen tutkimuksen.

Suppea psykologinen tutkimus (lapset):

Suppealla psykologin tutkimuksella arvioidaan lapsen tiedollinen ja taidollinen kehitystaso. Tutkimus sisältää kielellisten päättelytaitojen, näönvaraisen päättelykyvyn, työmuistin ja tiedon prosessointinopeuden arvioinnin. Tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai kouluvalmiutta. Käyntejä suppeaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 2-3 kertaa (à 60min, yht. 372-558 €).

Laaja psykologinen tutkimus (lapset):

Laaja psykologin tutkimus sisältää kehitystason arvion lisäksi tarkemman arvion oppimisvaikeuden tai käytöspulmien neuropsykologisesta luonteesta. Tutkimuksen tarkoituksena voi olla esimerkiksi mahdollisten adhd- tai autismikirjon piirteiden tai laajempi kielellisten toimintojen, esim. luki-vaikeuden, arviointi. Käyntejä laajempaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 4-5 kertaa (à 60min, yht. 744-995 €).

Tutkimukset sisältävät palautekäynnin, lausunnon sekä suositukset opettajalle tai varhaiskasvattajalle lapsen parhaaksi tukemiseksi oppimisympäristössään.

Teen tutkimuksia 4-16-vuotiaille.

Ohjaus-, neuvonta- ja tukikäynnit

Työskentelen mielelläni vanhemmuuden parissa ja tarjoan myös keskustelukäyntejä vanhemmille lapsen asioissa. Olen perehtynyt erityisesti lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tarkasteluun ja olen mielelläni mukana vahvistamassa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Tällöin on hyvä varata perhekäynti yhdessä lapsen ja vanhemman/vanhempien kanssa. Myös lapsen yksilölliset tukikeskustelut ovat mahdollisia vanhemman tapaamisen jälkeen.

Tervetuloa vastaanotolle!

Yksittäinen konsultaatio- tai tukikäynti 60 min /95 €.

Laajempi alkuhaastattelu ja esitietojen hankinta lapsen tutkimuksiin liittyen 60-90min /186€.

Anvisningar för tidsbokning

Jos vanhemmat toivovat lapselle psykologin tutkimusta, voivat he halutessaan varata itselleen ensin konsultaatiokäynnin lapsen tilanteen arvioimiseksi. Ensikäynnin voi varata myös vanhemmille/vanhemmalle lapsen kanssa. Alkukartoituksen pohjalta voidaan yhdessä vanhemman kanssa arvioida tutkimuksen tarpeellisuus ja laajuus.

Specialområde och speicalkompetens

 • Psykologi

Intresseområden

 • Psykologiska undersökningar av barn
 • Krisarbete/debriefing
 • Mental ork

Språkkunskap

 • finska, modersmål
 • engelska, flytande

Tjänster

 • Skolmognadsundersökning
 • Undersökning av läs- och skrivsvårigheter för barn 6–16 år
 • Lasten Mehiläinen
 • Föräldrarådgivning

Verksamhetsställen

Mehiläinen Pori
Kuninkaantie 3
Öppet idag
08:00 - 19:30
Telefon, Tidsbokning010 414 0100Pris 0,084 €/min
Telefon, Växel010 414 0112Pris 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min