Eija-Maria Gerlander

Työterveyspsykologi

Tervehdys

Toivon voivani olla Sinulle avuksi työn, työuran ja elämän haasteiden ja ongelmien työstämisessä. Myös keholliset tuntemukset ja kipuongelma voivat olla työstämisen kohteina. Sinua askarruttavia kysymyksiä on hyvä lähestyä niitä reittejä myöten, joiden kautta on mahdollista avata solmuja, löytää voimavaroja ja mahdollisuuksia. Työskentely voi edetä mielen ja kehollisten kokemusten kautta. Oleellista on löytää Sinulle parhaiten sopivat työstämisen tavat. Olen työskennellyt työn ja terveyden sekä mielen hyvinvoinnin kysymysten parissa yli 15 vuotta.

Anvisningar för tidsbokning

Pääsääntöisesti maanantaisin klo 16.00 alkaen.

Specialområde och speicalkompetens

  • Företagspsykolog
  • Kompetens inom företagshälsovård

Intresseområden

  • Arbetshälsa
  • Arbetsförmåga
  • Arbetsvälbefinnande
  • Smärtvård

Utbildning och titel

  • Psykologi
  • Specialexpert inom arbetshälsa