Carina Borg

Psykologi, psykoterapeutti
Ei ota uusia Kela-asiakkaita

Carina on koulutukseltaan psykologi ja psykodynaaminen lasten ja nuorten psykoterapeutti. Hänellä on myös perheneuvonnan erikoistumis- sekä sovittelukoulutusta. Yksityisenä ammatinharjoittajana hän on työskennellyt aikuisten psykoterapioden parissa.

Carinalle voit varata ajan neuvontaan, lyhyeen tai pitkään psykoterapiaan ahdistus- ja masennusongelmissa, ihmissuhde- ja vuorovaikututusongelmissa, erilaisissa stressi- ja kriisitilanteissa sekä vanhemmuuteen ja lapsen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Psykoterapiassa Carinan työskentelyote on aktiivisesti kuunteleva, tunteiden ymmärrystä ja hyväksyntää painottava ja asiakkaan voimavaroja kunnioittava. Mindfulnessin ja HOT-terapian käytännöt ovat terapiaprosessissa läsnä.

På svenska

Carina är utbildad psykolog och psykodynamisk barn- och ungdomspsykoterapeut. Hon har även specialiseringsutbildning i familjerådgivning samt medling. Som privat yrkesutövare har hon arbetat med individualterapi för vuxna.

Du kan boka tid till Carina för rådgivning, kortare och längre psykoterapier vid ångest- och depressionsproblematik, svårigheter i relationer och växelverkan, olika stress- och krissituationer samt frågor kring föräldraskap och barnets utveckling. I den psykoterapeutiska processen är Carina aktivt lyssnande, med en betoning på förståelse och acceptans av känslor samt respekt för klientens resurser. Delar från mindfulness och ACT-terapin integreras i psykoterapin.

Ta kontakt

Anvisningar för tidsbokning

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.

Peruthan ajan viimeistään edellisenä päivänä ennen sovittua ajankohtaa. Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Specialområde och speicalkompetens

 • Korttidsterapi
 • Psykologi
 • Psykoterapi
 • Specialkompetens inom psykoterapi

Intresseområden

 • Korttidspsykoterapi
 • Psykoterapi
 • Mental hälsa
 • Psykiska problem/mental ork
 • Arbetshälsa

Utbildning och titel

 • Psykologi
 • Psykoterapeut

Språkkunskap

 • finska, flytande
 • svenska, modersmål

Tjänster

 • Individuell terapi
 • Korttidsterapi, privat kund
 • Stöd -och krismottagning
 • Psykoterapi för barn och/ eller ungdomar
 • Föräldrarådgivning
 • Korttidspsykoterapi, privat kund
 • Korttidspsykoterapi, företagshälsovård
 • Psykoterapi, företagshälsovård
 • Rådgivningsbesök med låg tröskel
 • Självriskandel för FPA ersatt rehabiliterande psykoterapi

Verksamhetsställen

Mehiläinen Psykoterapiapalvelut Vaasa Hovioikeudenpuistikko
Hovioikeudenpuistikko 15C, 3 krs
Öppet idag
07:00 - 22:00
Telefon, Tidsbokning010 414 0100Pris 0,084 €/min
Telefon, Växel010 414 0112Pris 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min

Priser

Prisberäkningen inkluderar läkar- och polikliniksavgiften samt Kanta avgiften. Andra kostnader kan tilläggas som t.ex. gjorda ingrepp och undersökningar. I parentesen visas prisberäkningen efter FPA-avdraget. På kvällar och veckoslut kan pristillägg förekomma. Mer information: Priser sida

 • Självriskandel för FPA ersatt rehabiliterande psykoterapi
  Prisberäkning 45.2 € (*45.2 €)
 • Föräldrarådgivning
  Prisberäkning 101.8 € (*101.8 €)
 • Rådgivningsbesök med låg tröskel
  Prisberäkning 104.8 € (*104.8 €)
 • Individuell terapi
  Prisberäkning 106.8 € (*106.8 €)
 • Korttidsterapi, privat kund
  Prisberäkning 106.8 € (*106.8 €)
 • Stöd -och krismottagning
  Prisberäkning 106.8 € (*106.8 €)
 • Psykoterapi för barn och/ eller ungdomar
  Prisberäkning 106.8 € (*106.8 €)
 • Korttidspsykoterapi, privat kund
  Prisberäkning 106.8 € (*106.8 €)

Ta kontakt

Du kan lämna en kontaktbegäran till en expert. Skriv inte konfidentiella patientuppgifter i meddelandet.