Välkommen som kund hos Hälsocentral Mehiläinen

Alla som bor i Finland kan, oberoende av hemort, registrera sig som vår kund och få nya hälso- och sjukvårdstjänster till samma pris som inom den offentliga hälso- och sjukvården. Hos oss får du samma tjänster som på den kommunala hälsostationen. Du kan byta hälsostation en gång om året och om du upprepade gånger vistas i ett visst område kan du också välja en sekundär hälsostation vars tjänster du har rätt att använda. Tidsfristen på ett år är inte bindande om du flyttar betydligt längre bort från din valda hälsostation.

Familjemedlemmar

Familjemedlemmar kan vara kunder hos olika hälsostationer. Barn överförs inte automatiskt med sina föräldrar.

Företagshälsovården

Den som huvudsakligen använder företagshälsovården kan också registrera sig på en hälsostation. Företagshälsovården erbjuder endast de tjänster som ingår i avtalet. Att registrera sig på en hälsostation inverkar inte på företagshälsovården.

Att byta hälsostation

Om du byter hälsostation utanför din hemkommun bör du observera att följande tjänster också överförs till den nya kommunen:

 • hälsocentralens läkar- och skötersketjänster
 • distribution av sjukvårdsmaterial
 • hälsorådgivning, hälsoundersökningar, intyg, screening
 • rådgivningstjänster
 • tjänster inom munhälsovården
 • medicinsk rehabilitering och hjälpmedelstjänster, rehabiliteringsvägledning
 • mental- och missbrukarvård
 • kortvarig vård på bäddavdelning
Esbo

Så här väljer du Hälsovårdscentral Mehiläinen Espoontori

Ring Esbo stads kundtjänstcentral tfn 09 816 34550
Öppet tisdagar och torsdagar kl. 8–16.

Därefter får du en kundkod per sms eller brev. Med kundkoden kan du inleda en kundrelation genom att ringa hälsostationen Espoontori tfn 09 855 4303. Öppet mån–fre kl. 8–16.

Jyväskylä

Du kan byta hälsostation genom att logga in på pale.fi eller genom att fylla i blanketten kan du välja Hälsovårdscentral Mehiläinen Tikkakoski, Korpilahti eller Säynätsalo som din allmänna hälsocentral.

 • Skicka den ifyllda anmälningsblanketten till både den nuvarande och den nya hälsocentralen.
 • Skriv ut två exemplar av anmälningsblanketten och underteckna dem.
 • Skriv “Byte av hälsostation” på returkuvertet.

Adressuppgifterna för hälsocentralen i Jyväskylä samarbetsområde finns på hyvaks.fi/asiointi/terveysasemat 

Öppna anmälningsblanketten

Lojo

Genom att fylla i blanketten kan du välja Hälsovårdscentral Mehiläinen Pusula, Karjalohja eller Sammatti som din allmänna hälsocentral.

 • Skicka den ifyllda anmälningsblanketten till både den nuvarande och den nya hälsocentralen.
 • Skriv ut två exemplar av anmälningsblanketten och underteckna dem.

Öppna anmälningsblanketten

Tammerfors

Genom att fylla i blanketten kan du välja Hälsovårdscentral Mehiläinen Hervanta, Tampereen keskusta eller Tesoma som din allmänna hälsocentral.

 • Skicka den ifyllda anmälningsblanketten till både den nuvarande och den nya hälsocentralen.
 • Skriv ut två exemplar av anmälningsblanketten och underteckna dem.

Öppna anmälningsblanketten

Åbo

Genom att fylla i blanketten kan du välja Hälsovårdscentral Mehiläinen Pansio som din allmänna hälsocentral.

För att byta vårdcentral inom Åbo räcker det med en anmälan, antingen till din nya eller gamla hälsostation. Ett byte till en hälsostation i en annan kommun måste anmälas till både den nya och den gamla hälsostationen.

Öppna blanketten för byte av hälsostation (inom Åbo)

Öppna blanketten för byte av hälsostation (från en annan kommun till Åbo)