Hörselundersökning

Hörselnedsättning kan bero på många olika saker som t.ex. skador på eller sjukdomar i örat, hörselnerven eller det centrala nervsystemet. De vanligaste orsakerna till hörselnedsättning är trots allt buller samt normal åldersrelaterad hörselnedsättning.
Även graden av hörselnedsättning varierar och det kan man få mer information om hos audionomen.

Behandling

En audionom är en specialist på hörselvård som har hand om diagnostiska hörsel- och balansundersökningar, provning av hörapparater, uppföljningsbesök för personer som använder hörapparat, handledning i införskaffning och användning av hjälpmedel som hör till övrig hörsel (till exempel individuella hörselskydd och simöronproppar).