Företagsuppgifter

Mehiläinen-koncernen är en välkänd och ansedd producent av privata social- och hälsovårdstjänster, som erbjuder högklassiga och heltäckande tjänster i Finland och internationellt. 113-åriga Mehiläinen är en växande vägvisare som snabbt utvecklas inom sitt område. Företaget satsar på digitaliseringens möjligheter samt effektivitet och kvalitet i vården inom alla sina affärsområden.

Mehiläinen betjänar årligen över 2 miljoner kunder och tjänsterna på de fler än 670 verksamhetsställena produceras av sammanlagt mer än 29 000 anställda och yrkesutövare. Internationellt erbjuder Mehiläinen hälsotjänster i Sverige, Tyskland och Estland samt digitala programvarulösningar för hälso- och sjukvård genom dotterbolaget BeeHealthy.

Läs mer om Mehiläinen

Mehiläinen som företag

Mehiläinens företagsansvar

Mehiläinens ledning