Företagsuppgifter

Mehiläinen är en välkänd och uppskattad producent av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Den levererar högklassiga, övergripande tjänster snabbt och smidigt till privat-, företags- och kommunkunder. Mehiläinen vårdar, sköter och tar hand om cirka 1,3 miljoner kunder årligen. På Mehiläinens över 500 verksamhetsställen produceras tjänster av sammanlagt över 21 800 anställda och yrkesutövare.

Läs mer om Mehiläinen

Mehiläinen som företag

Mehiläinens företagsansvar

Mehiläinens ledning

Mehiläinen lämnar ett offentligt köpeanbud på alla aktier i Pihlajalinna