Företagsuppgifter

Mehiläinen-koncernen är en välkänd och ansedd producent av privata social- och hälsovårdstjänster, som erbjuder högklassiga och heltäckande tjänster i Finland och internationellt. 114-åriga Mehiläinen är en växande vägvisare som snabbt utvecklas inom sitt område. Företaget satsar på digitaliseringens möjligheter samt effektivitet och kvalitet i vården inom alla sina affärsområden.

Mehiläinen betjänar årligen 2,1 miljoner kunder och tjänsterna på de fler än 820 verksamhetsställena produceras av sammanlagt mer än 33 000 anställda och yrkesutövare. Internationellt erbjuder Mehiläinen hälsotjänster i Sverige, Tyskland och Estland samt digitala programvarulösningar för hälso- och sjukvård genom dotterbolaget BeeHealthy.

Läs mer om Mehiläinen

Mehiläinen som företag

Mehiläinens företagsansvar

Mehiläinens ledning

Läs mer