FöretagsMehiläinen – Föregångare inom elektroniska lösningar

Alla Mehiläinens kundföretag och -organisationer kan använda nättjänsten FöretagsMehiläinen som ingår i företagshälsovårdsavtalet. Därtill kan tillämpningen för ledning av arbetsförmåga, Kompassen för arbetsförmåga, som är avsedd för stora och medelstora företag tas i bruk som en del av FöretagsMehiläinen-nättjänsten.

Ännu effektivare samarbete med FöretagsMehiläinen

FöretagsMehiläinen, som är avsedd för alla kundorganisationer, erbjuder flera funktioner som ökar transparensen i verksamheten, underlättar det praktiska arbetet i kundföretaget och intensifierar samarbetet. Med hjälp av nättjänsten kan ni bland annat:

  • kontrollera de senaste uppgifterna om företagshälsovårdsteamen och kontaktpersonerna
  • ta fram relevanta rapporter i realtid för företaget
  • följa upp kostnaderna för företagshälsovårdsavtalet
  • hantera och underhålla personregistret
  • mata in självanmälda uppgifter om sjukfrånvaro och sjukledighetsintyg som utfärdats utanför Mehiläinens företagshälsovård
  • på elektronisk väg hitta alla företagsdokument såsom verksamhetsplaner, arbetsplatsutredningar och avtal tack vare den praktiska dokumentsökningen
  • hålla er uppdaterade om Mehiläinens nya tjänster och produkter

Läs mera om ämnet:

FöretagsMehiläinen - Föregångare inom elektroniska lösningar och logga in i FöretagsMehiläinen. 

Kompassen för arbetsförmåga effektiverar ledningen av arbetsförmåga

FöretagsMehiläinens tillämpning för ledning av arbetsförmåga, Kompassen för arbetsförmåga, är ett mångsidigt redskap för stöd, administrering och ledning av arbetsförmåga. Kompassen för arbetsförmåga gör det möjligt att upptäcka arbetstagare som har risk för arbetsoförmåga redan i ett tidigt skede och säkerställer ett så bra stöd som möjligt för att upprätthålla och återställa deras arbetsförmåga. Samtidigt synliggör den de ekonomiska kostnaderna i riskerna för arbetsoförmåga samt visar klart processernas funktion och resultat.

Kompassen för arbetsförmåga är ett redskap för personer som följer upp personalens övergripande välbefinnande. Därtill kan företagets chefer och arbetspensionsförsäkringsbolaget mata in uppgifter i tillämpningen. Med hjälp av Kompassen för arbetsförmåga kan kundföretaget och Mehiläinen tillsammans effektivare förebygga de risker och kostnader som utdragna sjukledigheter och förtidspensioneringar medför.

Intresserad? Fråga mer:

Pauli Vettenranta, produktchef för elektronisk affärsverksamhet, Mehiläinens Arbetslivstjänster
tfn 050 571 0188, pauli.vettenranta@mehilainen.fi

Så här använder du FöretagsMehiläinen

Logga in i FöretagsMehiläinen