Arbetshandledning

Arbetshandledning skapar förutsättningar för att undersöka, utvärdera och utveckla det egna arbetet i samarbete med en arbetshandledare. Arbetshandledning möjliggör hantering av tankar och känslor kring den egna arbetsrollen, arbetet eller agerandet i arbetsgemenskapen, och bidrar på detta sätt till att man mår bra i arbetet och orkar arbeta.

I arbetshandledningsprocesserna avtalas målen efter kundens behov. De fastställda målen skapar riktlinjer för handledningsmötena samt bidrar till en framgångsrik handledning. I allmänhet avtalas målen i början av handledningsprocessen. Ofta genomförs arbetshandledningen som en helhet med 10–20 möten, då den yrkesmässiga utvecklingen och processen som siktar mot en ändring arbetsgruppens/arbetsgemenskapens verksamhetssätt möjliggörs. Arbetshandledning an genomföras individuellt, i grupp eller arbetsgrupp.

Arbetshandledning för chefer

Även ledarskaps- eller chefsarbete är ett viktigt delområde inom arbetshandledning. Att leda människor, möta och hantera krävande situationer samt chefsarbete vid förändringar är exempel på det krävande ledarskaps- och chefsarbetet på arbetsplatser idag. Med hjälp av arbetshandledning är det möjligt att undersöka och utveckla även det egna chefsarbetet. Mehiläinen erbjuder sina kunder även individuell och gruppsykoterapi .