Arbetsgemenskap och chefsarbete

Med en målinriktad och systematisk utveckling av chefernas chefsfärdigheter och verksamheten i arbetsgemenskaper inom organisationen skapas välbefinnande hos personalen och en framgångsrik affärsverksamhet.

Ett högklassigt, framgångsrikt ledarskap uppstår på alla nivåer, från ledningsgruppen till de närmaste cheferna, genom aktiva handlingar.

Chefscoachning

Mehiläinen erbjuder chefer coachning som ger färdigheter till många slags ledningssituationer, t.ex. att ta över chefsrollen, fördjupa chefsfärdigheterna, ett coachande och lösningsorienterat ledningssätt, effektivare utnyttjande av personalenkäter och förändringssituationer samt att ta upp problem som uppkommer i vardagen till diskussion.

Läs mer:Goda chefsfärdigheter och utveckling av chefsarbetet 

Utveckling av arbetsgemenskapen med hjälp av coachning

I Mehiläinens coachningar för arbetsgemenskaper betonas en aktiv utveckling av arbetslivskompetensen hos de anställda och de anställdas engagemang i utvecklingen av en gemensam vardag.

I coachningar för arbetsgemenskapen skapas nya interaktions- och samarbetssätt som stödjer en öppen, direkt och konstruktiv kommunikation. En arbetsgemenskap som handlar ansvarsfullt identifierar problem i tid och löser dem så att de blir material för gemensamma lärdomar och framgångar. En välfungerande arbetsgemenskap har avtal om hur man samarbetar och hur arbetet sköts på bästa sätt. Dessa avtal bestämmer i stor utsträckning arbetsgemenskapernas verksamhetskultur och arbetsklimat.

Läs även artikeln om mobbning på arbetsplatsen, hur det kan förebyggas och hur man kan ingripa i det 

Läs mer: Utveckling av arbetsgemenskapen 

Interaktionsfärdigheter inom arbetsgemenskapen

I coachningen för arbetsgemenskaper fokuserar vi också på interaktionen inom arbetsgemenskapen och de anställdas interaktionsfärdigheter. I interaktionsfärdigheterna ingår också förmågan att identifiera de egna styrkorna och utmaningarna. Coachning finns tillgänglig också för dem som har svårt för att uttrycka sig inom arbetsgemenskapen.

Läs mer om coachningarna i Mehiläinens tjänstebutik.  Välj en lämplig helhet för din arbetsgemenskap eller fråga mer!

Siktet inställt på en bra arbetsgemenskap

I en bra arbetsgemenskap kan alla anställda påverka gemenskapen. Som bäst är arbetsgemenskapen produktiv och trivsam, och den ökar allas välbefinnande och tillfredsställelse med arbetet.

Mehiläinens coachningar siktar mot att skapa en bra arbetsgemenskap. Utvecklingen av chefsfärdigheter och arbetsgemenskapen  stöds av bedömningsmetoder som skräddarsytts för arbetslivet. Informationen som de ger om en individs ledarskapsstil och -färdigheter samt tillståndet i organisationens chefsarbete är utgångspunkten för ett målinriktat arbete. De bästa resultaten uppnås genom samarbete som byggs upp av en aktiv utveckling av chefsarbete och arbetsgemenskapens verksamhet.

Fråga mer om våra coachningar för chefer och arbetsgemenskaper:

Maaret Punto

Maaret von Wright

Ansvarig chef, företagspsykologer & psykoterapeuter
Mehiläinen Arbetslivstjänster, Helsingfors

040 729 3627
maaret.vonwright(at)mehilainen.fi

Du kan läsa mer om servicehelheterna för chefscoachning och be om en offert i Tjänstebutiken för hälsa och välbefinnande 

Läs mer:
Är dåligt chefsarbete en nertystad hemlighet på er arbetsplats? 
Betydelsen av olika interaktionsstilar i arbetsgemenskapen