Alkohol- och drogpolicy för företaget

I företagets arbete med välbefinnande i arbetet och arbetssäkerhet ingår rusmedelsarbete, som är en del av den förebyggande verksamheten. Rusmedelsarbete inkluderar behandling av alkohol- och drogfrågor och vårdhänvisning. 

Även i små företag ska man på arbetsplatsen komma överens om rutiner för förebyggande av rusmedelsanvändning i samarbete med personalen, företaget och företagshälsovården. 

Fördelar med alkohol- och drogpolicyn för företaget och dess anställda

 • Alkohol- och drogpolicyn handleder den anställde att få hjälp med sitt problem.
 • I en liten arbetsgemenskap blir vårdhänvisningen smidig när man vet hur man ska agera med en berusad person eller en person med missbruksproblem. 
 • Alkohol- och drogpolicyn är ett hjälpmedel för chefen, när missbruksproblemet prövar vänskapen mellan de anställda i en liten arbetsgemenskap. 
 • Alkohol- och drogpolicyn hör till spelreglerna för arbetslivet.
 • En öppen, ärlig diskussion om en svår sak för framåt ärenden för personen som ska hänvisas till vård (tidigt stöd).

Effekter av rusmedelsanvändning på att klara sig i arbetet

 • En berusad anställd exponeras för olyckor på arbetsplats, både när det gäller personen själv och andra.
 • Arbetsbelastningen ökar, i en liten arbetsgemenskap hopas arbetet till några få personer, när personen med missbruksproblem är borta från arbetsplatsen på grund av sjukfrånvaro.
 • Personen med missbruksproblem kan inte koncentrera sig eller ställa hela sin arbetsinsats till arbetsgemenskapens förfogande (underprestationer och en ökning i antalet fel).
 • En person med missbruksproblem är mottaglig för många sjukdomar, vilket leder till ökad frånvaro och ökad belastning för de övriga anställda. 
 • Sjukfrånvarodagarna blir fler, vilket påverkar företagets resultat.

Företagshälsovården har en viktig roll i att utföra rusmedelsarbete

 • Asiantuntijuus
 • Esimiestuki
 • Ohjaava, tukea antava, kannustava ote
 • Raamien luominen hoitoonohjausprosessissa
 • Ohjaus ja neuvonta

Nyttiga länkar

Lagen om företagshälsovård  på de arbetsplatser där drogtest utförs

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet