Coronavaccin, dvs. coronavirusvaccin

Syftet med coronavacciner är att förebygga allvarliga sjukdomsfall på grund av coronaviruset och förlust av levnadsår, att upprätthålla hälso- och sjukvårdens bärkraft samt förebygga förtida dödsfall i Finland. Mer information om ett principbeslut om Finlands COVID-19-vaccinationsstrategi som statsrådet fattade i december 2020.  (Valtioneuvosto.fi/sv)

Till vem ges boosterdosen för corona?

I Finland anskaffas coronavirusvacciner för hela befolkningen och erbjuds till alla personer som har fyllt 5 år.

Boosterdosen för corona är avsedd för vuxna över 18 år. Vaccinet kan ges till personer som tillhör riskgrupperna såväl som till andra vuxna.

Mer information om coronavaccinationer hos Mehiläinen

En boosterdos rekommenderas för:

Dessutom kan en boosterdos av coronavaccinet undantagsvis också ges till andra personer över 18 år, t.ex. på grund av tjänsteuppdrag eller krav i destinationslandet för en resa.

Läs mer:
Mer information om boosterdoser  (THL)

Var får man coronavaccinet?

Från och med början av 2023 kommer välfärdsområdena att ha ansvaret för att organisera vaccinationer inom sin region. Organiserandet kan utföras i samarbete med företagshälsovården och privata serviceproducenter.

Mer information om coronavaccinationer hos Mehiläinen

Läs mer:
Uppföljning av coronavaccinationerna  (THL)

Innehållet har uppdaterats den 16 januari 2023.

Läs mer