Mehiläinens coronavaccinationer

Coronavaccinationer kommer att erbjudas både privat- och företagshälsovårdskunder.

Vem kan få ett coronavaccin?

Boosterdosen för corona är avsedd för vuxna över 18 år, oavsett bostadsort. Vaccinet kan ges till personer som tillhör riskgrupperna såväl som till andra vuxna.

Hur och var får jag coronavaccinet?

För coronavaccination behöver du ett coronavaccinationsintyg över tidigare coronavaccinationer. Du kan skriva ut eller ladda ner ditt coronavaccinationsintyg genom att logga in i tjänsten på kanta.fi  (Hälso- och sjukvårdsuppgifter > Vaccinationer).

Privatkunder

Boka tid för coronavaccination

Företagshälsovårdskunder

Om coronavaccinationen ingår i ditt företagshälsoavtal kan du boka tid genom att logga in på onlinebokning av tid och skriva i Person- eller tjänstefältet Coronavaccination.

Boka tid för coronavaccination

Priset på coronavaccination och betalning

Privatkunder
Priset på en coronavaccination är 45,70 €. Efter sjukvårdersättning (16,00 €) är självrisken 29,70 €.

Företagshälsovårdskunder
Om boosterdoser för coronavaccinet ingår i avtalet om företagshälsovård betalar arbetsgivaren för coronavaccinationen.

Om boosterdoser för coronavaccinet inte ingår i avtalet om företagshälsovård är priset på en coronavaccination 45,70 €. Efter sjukvårdersättning (16,00 €) är självrisken 29,70 €.

Vanliga frågo

Kan jag ta coronavaccinet och influensavaccinet samtidigt?

Ja. Influensasäsongen pågår redan, men det är fortfarande motiverat att ta influensavaccinet i januari. Särskilt för dem som tillhör riskgrupperna, men också för alla andra.

Boka tid för influensavaccination

Läs mer:
Mer information om influensavaccinationer hos Mehiläinen

På vilka orter kan jag få vaccinet?

Vi inleder boostervaccinationerna på dessa orter:

Helsingfors (Cirkelhuset), Esbo (Alberga), Hyvinge, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi, Karleby, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Lojo, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Borgå, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tammerfors (Finlayson), Åbo (Köpmansgatan), Vasa och Vanda (Airport).

Vilket coronavaccin får man från Mehiläinen?

Hos Mehiläinen får du ett variantvaccin, det vill säga en så kallad boosterdos, som är effektivare mot den varierande stammen av coronaviruset.

Läs mer:
Mer information om vaccinationerna  (THL)

Hur bokar jag tid till en coronavaccination?

För coronavaccination behöver du ett coronavaccinationsintyg över tidigare coronavaccinationer. Du kan skriva ut eller ladda ner ditt coronavaccinationsintyg genom att logga in i tjänsten på kanta.fi  (Hälso- och sjukvårdsuppgifter > Vaccinationer).

Privatkunder

Boka tid för coronavaccination

Företagshälsovårdskunder

Om coronavaccinationen ingår i ditt företagshälsoavtal kan du boka tid genom att logga in på onlinebokning av tid och skriva i Person- eller tjänstefältet Coronavaccination.

Boka tid för coronavaccination

Hur mycket kostar ett coronavaccin?

Privatkunder
Priset på en coronavaccination är 45,70 €. Efter sjukvårdersättning (16,00 €) är självrisken 29,70 €.

Företagshälsovårdskunder
Om boosterdoser för coronavaccinet ingår i avtalet om företagshälsovård betalar arbetsgivaren för coronavaccinationen.

Om boosterdoser för coronavaccinet inte ingår i avtalet om företagshälsovård är priset på en coronavaccination 45,70 €. Efter sjukvårdersättning (16,00 €) är självrisken 29,70 €.

Jag är företagshälsovårdskund hos Mehiläinen. Hur vet jag om boosterdosen mot corona ingår i mitt avtal om företagshälsovård?

Arbetsgivarna informerar om möjligheten till vaccination i samarbete med företagshälsovården.

Vid behov kan du försäkra dig om dina möjligheter att vaccineras hos företagshälsovården genom att ringa vår kundtjänst på 010 414 00 (0,084 €/min).

För coronavaccination behöver du ett coronavaccinationsintyg över tidigare coronavaccinationer. Du kan skriva ut eller ladda ner ditt coronavaccinationsintyg genom att logga in i tjänsten på kanta.fi  (Hälso- och sjukvårdsuppgifter > Vaccinationer).

Om coronavaccinationen ingår i ditt företagshälsoavtal kan du boka tid genom att logga in på onlinebokning av tid och skriva i Person- eller tjänstefältet Coronavaccination.

Boka tid för coronavaccination

Behöver jag en coronavaccination om jag har insjuknat i corona under oktober–december?

Det är viktigt att alla har det rekommenderade vaccinationsskyddet mot coronaviruset. Rekommendationerna varierar beroende på ålder och riskgrupp. En boosterdos kan ges om minst tre månader har förflutit sedan coronainfektionen.

Om en person har insjuknat i en coronainfektion under oktober–december 2022 behöver vaccinet inte tas i början av 2023 (3 månader efter sjukdomen).

Läs mer:
Mer information om att ta coronavaccinet och rekommendationer  (THL)

Jag har redan fått ett coronavaccin. Behöver jag ett nytt coronavaccin?

Det är viktigt att alla har det rekommenderade vaccinationsskyddet mot coronaviruset. Rekommendationerna varierar beroende på ålder och riskgrupp. En boosterdos kan ges om minst tre månader har förflutit sedan den föregående vaccinationen.

Läs mer:
Mer information om boosterdoser  (THL)

Jag saknar grundserien för corona. Kan jag få ett coronavaccin nu?

En boosterdos kan ges om du har fått 2 vaccin från grundserien. Om du insjuknat i corona en gång räknas det som en vaccindos.

Om din grundvaccinationsserie är bristfällig, bör du komplettera eller inleda den nu. Om du har fått en vaccination OCH insjuknat i coronaviruset minst en gång kan du komma till Mehiläinen för att komplettera vaccinationsserien. Likaledes, om du har insjuknat i coronaviruset minst två gånger men inte har fått något vaccin, kan du komplettera serien hos Mehiläinen.

Läs mer:
Mer information om att få grundserien och boosterdoser  (THL)

Jag har fått en full grundserie av vaccinet och blivit rekommenderad boosterdoser. Kan jag ta ytterligare doser av coronavaccinet? Vad är fördelarna med det?

I princip kan du, men enligt vad vi vet idag har du i denna situation mycket bra skydd mot det allvarliga coronaviruset under en längre tid. Ytterligare doser kan också ha en kortsiktig fördel genom att de bekämpar milt insjuknande eller förebygger smittsamhet, men fördelen förvinner på några månader.

Upprepade boosterdoser rekommenderas för närvarande inte för personer som inte tillhör en riskgrupp och inga upprepade boosterdoser kommer att ges hos Mehiläinen.

Hur förbereder jag mig för vaccination?
  • För coronavaccination behöver du ett coronavaccinationsintyg över tidigare coronavaccinationer. Du kan skriva ut eller ladda ner ditt coronavaccinationsintyg genom att logga in i tjänsten på kanta.fi  (Hälso- och sjukvårdsuppgifter > Vaccinationer).
  • Klädsel: ta på dig en kortärmad skjorta, så att vaccinet enkelt kan injiceras i överarmen.
  • Stanna kvar i väntrummet i minst 15 minuter med tanke på eventuella reaktioner efter vaccinationen.
  • Efter vaccinationen kan du känna lokala symtom vid injektionsstället såsom smärta, rodnad, hetta och svullnad.
  • Andra allmänna mycket vanliga övergående symtom är feber, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, irritabilitet och frossa. Lymfkörtlarna kan också svälla lokalt. De förväntade symtomen förekommer oftare efter den andra vaccindosen. Lokala och allmänna symtom yppar sig vanligtvis inom några dagar efter vaccinationen. De går över inom några timmar eller dygn. De kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande medel, främst paracetamol, som symtomatisk behandling.