Glaukoomalla eli silmänpainetaudilla tarkoitetaan silmänpohjan valoa aistivien solujen vähittäistä tuhoutumista. Tämä tuho aiheuttaa näköhermonpäähän muutoksia sekä näkökenttäpuutoksia. Glaukoomasta on aiemmin käytetty myös nimitystä viherkaihi, mutta sen käyttöä ei enää suositella, koska nimitys sekoittuu helposti täysin eri tilaan, harmaakaihiin.

Kuinka yleinen glaukooma on?

Glaukooma on harvinainen lapsilla ja nuorilla aikuisilla, mutta yleistyy selvästi 45 vuoden jälkeen. Yli 80-vuotiaista lähes 5 % sairastaa glaukoomaa.

Mistä glaukooma johtuu?

Glaukooma ei ole vain yksi tauti, vaan ryhmä toisiaan muistuttavia sairauksia. Glaukoomalle ei ole löydetty yhtä ainoaa aiheuttajaa, mutta riskitekijöitä ovat

  • kohonnut silmänpaine (merkittävin taudin riskitekijä)
  • ikääntyminen
  • likitaitteisuus
  • lähisuvussa esiintyvä glaukooma. 

Tilastollisesti normaali silmänpaine on 10-21 elohopeamillimetrin (mmHg) välillä. Väestössä on kuitenkin henkilöitä, joille on luontaista, että heidän silmänpaineensa on tätä korkeampi. Jos paine on kuitenkin hyvin korkea, yli 35 mmHg, tiedetään, että lähes jokainen sairastuu ajan myötä glaukoomaan. Toisaalta jopa 30 %:lla glaukoomapotilaista silmänpaine alittaa tilastollisen normaalin ylärajan 21 mmHg, ja siten pelkkä optikon suorittama silmänpaineen mittaaminen ei riitä.

Glaukooman tunnistaminen

Glaukooma voi esiintyä akuuttina tautina, jossa paine nousee äkillisesti hyvin korkeaksi ja aiheuttaa voimakkaita oireita kuten kipua, silmän punoitusta ja näön huonontumista. Tavallisimmin glaukooma ei kuitenkaan aiheuta alkuvaiheessa mitään oireita, ja siksi henkilö voi sairastaa tautia pitkään tietämättään. Vasta pitemmälle edetessään potilas voi huomata tautimuutokset, tavallisemmin sen, että sairastuneen silmällä ei kunnolla näe nenänpuoleiselle sivulle.

Hoitamattomana glaukooma voi pahimmillaan johtaa silmien sokeutumiseen. Tällainen on onneksi nykyään kuitenkin harvinaista aikaistuneen hoitoon hakeutumisen ja parantuneiden hoitotulosten ansiosta. Tarpeeksi ajoissa havaittu tauti on edellytys näön säilymiselle, sillä jo tulleita näkökenttävaurioita ei hoidolla enää valitettavasti voida parantaa.

Glaukooman tutkiminen

Glaukooman diagnoosi perustuu silmälääkärin perusteelliseen tutkimukseen, jossa tutkitaan silmänrakenteet sekä mitataan silmänpaine. Glaukooman aiheuttamia muutoksia tutkitaan tekemällä näkökenttätutkimus, jossa tavallisimmin tietokone analysoi, onko potilaan näkökentässä puutoksia. Usein silmänpohjasta otetaan lisäksi valokuvia, ja silmänpainetta voidaan mitata useamman kerran saman päivän aikana, jotta saadaan parempi käsitys mahdollisesta paineen vaihtelusta.

Joskus glaukoomadiagnoosi vahvistuu heti, mutta usein potilaan muutokset ovat glaukooman suhteen epäilyttäviä ja vaativat siten vuosien seurantaa ja uusintatutkimuksia, joissa glaukoomadiagnoosi joko vahvistuu tai kumoutuu.

Suomessa on lähes 70 000 glaukoomalääkitystä saavaa henkilöä. Koska sairaus on pitkään oireeton, on glaukoomaa sairastavia henkilöitä todellisuudessa Suomessa kuitenkin selvästi enemmän.

Lue lisää glaukooman tutkimuksesta >>

Glaukooman hoito

Tavallisimmin glaukooman hoito aloitetaan silmätipoilla. Joillekin potilaille riittää yksi silmätippavalmiste, jotkut joutuvat käyttämään useampaa tippaa yhtäaikaa saavuttaakseen tavoitepaineen. Annettu hoito saattaa joskus aiheuttaa haittavaikutuksia, ja tällöin annettua hoitoa on syytä muuttaa. Jos silmätipat aiheuttavat haittavaikutuksia tai niiden teho ei yksinään riitä, voidaan antaa silmänpainetta alentavaa laserhoitoa tai tehdä painetta alentava leikkaus.

Kela myöntää lääkitykselle erityiskorvattavuuden. Valittavana on useita erilaisia valmisteita, joista potilaalle valitaan yksilöllisesti sopivin. Hoitava silmälääkäri asettaa silmänpaineelle tavoitetason, johon pyritään.

Tutustu glaukoomaa hoitavan erikoispoliklinikan osaajiimme >>

Glaukooman säännöllinen tutkimus

Vaikka erilaisten hoitojen jälkeen silmänpaine olisi tavoitetasolla, ei se kuitenkaan poista tarvetta säännöllisille kontrolleille, koska silmänpaine saattaa myöhemmin kääntyä uudelleen nousuun.

Glaukooman suurena ongelmana on sen oireettomuus, joka tekeekin siitä hyvin salakavalan sairauden. Koska sairauden aiheuttamia vaurioita ei enää voida hoidolla palauttaa, on tilanne sitä parempi, mitä aikaisemmin glaukooma havaitaan.

Likitaitteiset henkilöt yleensä tottuvat käymään silmälääkärissä jo nuoresta pitäen, mutta vaikka kaukolasien tarvetta ei olisikaan, jokaisen olisi hyvä käydä silmälääkärillä ikäoireiden tultua, eli noin 45 vuoden iässä. Samalla tulee selvitettyä myös yleinen silmien terveydentila, koska glaukooma on vain yksi vähäoireisista näköä uhkaavista silmäsairauksista.

Jos silmien suhteen kaikki on kunnossa eikä lähisuvussa ole glaukoomaa 45 ikävuoden jälkeen, käyntejä voi suositella noin 5 vuoden välein, mutta yli 65-vuotiaille tiheämmin, 2-3 vuoden välein. Jos glaukooman riski arvioidaan kohonneeksi, oma silmälääkäri määrittelee sopivan kontrollivälin.

Nykyajan tietokoneohjattu näkökenttätutkimus on aikaisempiin menetelmiin verrattuna huomattavan herkkä. Sillä voidaan diagnosoida häiriöt ennen kuin suurempaa vauriota näköhermon hermosäikeisiin on ehtinyt tapahtua.

Lue myös

Jaa