Needs review

Tavallisin vammatyyppi on nilkan lateraalisten eli ulkosivun nivelsiteiden venyttymä tai repeämä. Vamma luokitellaan kolmeen vaikeusasteeseen.

1. asteessa vain muutamia sidekudossäikeitä venyttyy tai repeää: turvotus tai kipu ovat usein lieviä, potilas kykenee varaamaan jalalle ja palaamaan työhön ja liikuntaharrastukseen nopeasti ilman erityistä hoitoa.

2. asteen vammassa suurempi osa nivelsiteiden säikeistä on vaurioituneita, nilkka voi olla voimakkaasti turvonnut ja erittäin kipeä, eikä jalalle varaaminen onnistu. Lääkärintutkimuksessa todetaan lievä nivelsiteiden löysyys, muttei täydellistä periksiantoa.

3. asteessa joko yksi tai useampi nivelside on kokonaan poikki, silloin nilkka on tutkittaessa lähes "holtittoman" löysä.

Nilkan nivelsidevamman tutkiminen

Nilkkavamman diagnoosiin ja vamman määrittämiseen tarvitaan lääkärin kliininen tutkimus (potilaan haastattelu ja vamma-alueen tarkka tutkiminen) sekä usein myös röntgenkuvaus. Röntgenkuvauksella kyetään poissulkemaan nilkan murtumat, joiden hoito poikkeaa ns. pehmytkudosvammojen hoidosta. Yhä useammin nilkkavamman diagnosoinnissa käytetään myös magneettikuvausta ja lisäksi tapauskohtaisesti myös päiväkirurgisena toimenpiteenä tehtävää nilkkanivelen tähystystä.

Nivelsidevamman hoito

Yleisimmin nilkan pehmytkudosvammoja hoidetaan ns. funktionaalisesti eli ilman leikkausta ja kipsaushoitoja. Nilkan vamman laatu sekä potilaan aktiviteetti vaikuttavat myös valittavaan hoitokäytäntöön.

Nilkkavamman eli nivelsidevamman leikkaushoito

Vain pieni osa nilkan uloimpien nivelsiteiden repeämisistä vaatii kirurgista hoitoa. Noudattamalla hoitosuunnitelmaa, vain selvästi löysiksi ja epätukeviksi jäävät nilkkanivelet vaativat leikkaushoidon. Tuolloin normaali nivelsiteen parantuminen ei ole kyennyt luomaan riittävän tukevaa lopputulosta. Leikkauksessa on nykyään suositeltavaa käyttää ns. anatomista leikkausmenetelmää, jossa omat nivelsiteet kiristetään ja ne vahvistetaan uloimman kehräsluunalueen luukalvosiirteellä. Leikkauksen jälkeen potilas käyttää 4-6 viikon ajan tukisaapasta ja nilkkatukea vielä senkin jälkeen.  Kuntoutusperiaatteet ovat samat kuin normaalissa nyrjähdysvammassa ilman leikkausta.

Nilkan sisäsyrjän nivelside on rakenteeltaan kolmiomainen sekä erittäin tukeva ja paksu. Alueen vammat ovat suhteellisen harvinaisia. Nämä vammat syntyvät kantaluun kääntyessä voimakkaasti ulospäin kun samalla jalkaterä kiertyy ulkokiertoon. Sama mekanismi voi aiheuttaa nilkkamurtuman. Röntgentutkimus on tämän vuoksi aina aiheellinen. Hoidollisesti nilkan sisäsyrjän nivelsidevamma on samantapainen kuin uloimman nivelsiteen vamma.

Nilkan nivelsidevammoihin saattaa osalla potilaista jäädä hyvänkin alkuhoidon jälkeen vamma-alueen kipuoireita. Nämä oireet kannattaa selvittää ortopedin kanssa, sillä niitä voidaan usein helpottaa niveltähystyksessä tehtävällä toimenpiteellä.

Lue lisää:

Polven ja nilkan kivun tutkiminen kartiokeilakuvauksella

Nilkan kipu: virheasennot ja harjoitteet

Nilkan nyrjähdys