Syömishäiriöt

Syömishäiriöt ovat sekä kehon että mielen sairauksia, joissa on kyse psyykkisestä häiriötilasta. Syömishäiriöstä kärsivä pyrkii hallitsemaan psyykkisiä ongelmia kontrolloimalla omaa kehoaan. Syömisen säätely on keino suojata omaa mieltä ja käsitellä mahdollisia elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia. Syömishäiriöön sairastuneen kuva kehostaan on väärä. Hän ei vastaanota toisen ihmisen vakuutteluja sopivasta painostaan tai laihuudesta, vaan tuntee ja näkee itsensä lihavana. Syömishäiriön taustalla esiintyy usein ruokaa koskevia pakkoajatuksia.

Syömishäiriöiden syyt

Syömishäiriöiden syitä ei tunneta tarkkaan, mutta niille voivat altistaa monet biologiset, psykologiset ja kulttuuriset seikat:

  • Geneettinen alttius ja perinnöllisyys
  • Stressi, kuormitustekijät, tunne-elämän vaikeudet ja itsetunto-ongelmat
  • Laihuutta ihannoiva ympäristö

Syömishäiriöiden yleisyys

Syömishäiriöt ovat väestötasolla harvinaisia, mutta nuorilla ja nuorilla aikuisilla naisilla yleisiä. Syömishäiriöön sairastutaan yleensä 12–24-vuotiaana.

Syömishäiriön hoidoissa pääset alkuun keskustelemalla asiantuntijoidemme kanssa.

Varaa aika ravitsemusterapeutille

Varaa aika psykoterapeutille

Tunnetuimmat tyypilliset ja epätyypilliset syömishäiriöt

Tunnetuimpia syömishäiriöitä ovat anoreksia ja bulimia. Anoreksia on laihuushäiriö, jossa henkilö kokee itsensä liian lihavaksi, minkä vuoksi hän pyrkii pudottamaan painoa ja pitämään sen alhaisena. Anoreksia alkaa tyypillisesti laihdutusyrityksestä, joka johtaa syömättömyyskierteeseen. Bulimia taas on ahmimishäiriö, jossa toistuviin ahmimiskohtauksiin liittyy tyhjennysvaihe oksentamalla tai ulostus- tai nesteenpoistolääkkeen avulla.

Epätyypillisiä syömishäiriöitä ovat ortoreksia ja BED. Ortoreksiassa henkilö säätelee ja rajoittaa syömistään kohtuuttomasti pyrkiessään ravinnon terveellisyyteen. Ahmintahäiriö BED (binge-eating disorder) on tavallisin epätyypillinen syömishäiriö. Siinä ei esiinny bulimiaan liittyviä tyhjentämisrituaaleja ja seurauksena on voimakas painonnousu. Häiriössä ihminen syö suuria ruokamääriä lyhyessä ajassa, vaikka hänellä ei ole nälkä. Bulimiasta poiketen ahmintahäiriöinen ei kuitenkaan oksenna ruokaa pois. Ahmiminen tapahtuu pitkin päivää ja yksin ollessa, koska henkilö häpeää suuria ruokamääriään.

Syömishäiriö voi muuttaa muotoaan. Osalla anoreksia voi muuttua bulimiaksi, bulimia BED-ahmintahäiriöksi ja epätyypillinen syömishäiriö kriteerit täyttäväksi syömishäiriöksi.

Syömishäiriöt ja samanaikaissairastaminen

Samanaikaissairastaminen syömishäiriöön liittyen on yleistä. Yleisimpiä syömishäiriön samanaikaissairauksia ovat psykiatriset häiriöt, kuten masennus ja ahdistuneisuushäiriö, mutta siihen liittyy myös monia muita häiriöitä ja sairauksia:

Apua syömishäiriöihin

Mitä varhaisemmassa vaiheessa saat syömishäiriön hoitoon tarvitsemaasi apua ja tukea, paluu normaaliin elämää on helpompaa. Syömishäiriöiden hoidossa tarvitaan moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Erilaiset terapeuttiset ja psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot ovat keskeisiä tämän psyykkisen häiriön hoidossa. Esimerkiksi psykoedukaation avulla syömishäiriöön sairastunut voi tutustua syömishäiriöön ja mahdollisiin muihin samanaikaishäiriöihin, ymmärtää syömishäiriön laukaisseita tekijöitä, lisätä omaa itsetuntemusta ja keskustella avoimesti ongelman luonteesta asiantuntijan kanssa.

Syömishäiriöstä parantumisessa apunasi ovat psykoterapeuttimme. Jos kaipaat apua oikeanlaisen ruokavalion löytämiseen tai suhteesi ruokaan tuntuu ongelmalliselta, voit kääntyä ravitsemusterapeuttiemme puoleen. Voit käsitellä asiantuntijoiden kanssa elämääsi ja syömiseen liittyviä ongelmia sekä saada tarvittavaa apua toipumiseen.

Varaa aika ravitsemusterapeutille

Varaa aika psykoterapeutille

Asiantuntijana artikkelissa psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Mehiläisen valtakunnallinen psykiatrian vastuulääkäri Teijamari Laasonen-Balk.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Satu Aaltonen
Ravitsemusterapeutti
Linda Viitasalo
Ravitsemusasiantuntija
Soile Ruottinen
FT, THM, Ravitsemusterapeutti
Sirpa Soini
Laillistettu ravitsemusterapeutti

Lisää aiheesta