Käytöshäiriöt lapsella

Lapsen käytöshäiriöllä tarkoitetaan pitkäaikaista ja vaikeaa käyttäytymisen häiriötä, joka ilmenee useimmiten uhmakkaana, tottelemattomana ja vihamielisenä käytöksenä.

Uhmakas käytös ei suinkaan aina tarkoita käytöshäiriötä, vaan diagnoosi vaatii huolellista arviota. Oireiden tulee olla pitkäkestoisia, selvästi poikkeavia ja lapsen tai läheisten arkea häiritseviä.

Käytöshäiriöiden oireet

Käytöshäiriöitä on erilaisia ja vaikeudeltaan eriasteisia. Häiriö puhkeaa lapsuudessa tai nuoruudessa. Kohtuullisen lievä käytöshäiriö tunnetaan uhmakkuushäiriönä, ja sitä esiintyy pääasiassa alle 10-vuotiailla lapsilla. Tyypillistä uhmakkuushäiriölle on lapsen haastava käytös suhteessa muihin.

Käytöshäiriöihin voi liittyä myös muita ongelmia, kuten oppimisvaikeuksia, ADHD tai autismikirjon häiriön piirteitä. Tyypillisiä käytöshäiriön oireita ovat:

  • uhmakkuus
  • sääntöjen rikkominen
  • taipumus ajautua riitoihin
  • fyysinen aggressiivisuus
  • heikko empatiakyky
  • kiusaaminen
  • valehtelu

Miten käytöshäiriöitä hoidetaan?

Käytöshäiriön diagnoosi perustuu vanhempien ja lapsen hyvin tuntevien aikuisten, esimerkiksi opettajien, haastatteluun. Käytöshäiriön vuoksi kannattaa hakeutua lääkärin tai mielenterveyden ammattilaisen vastaanotolle, sillä mahdollisimman varhain aloitetusta hoidosta on eniten hyötyä. Käytöshäiriöt eivät aina ole pysyviä, ja varsinkin lievässä häiriöissä hoidon ennuste on hyvä.

Moni lapsi hyötyy vanhemmuustaito-ohjauksesta, jossa vahvistetaan lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta. Hoitona käytetään myös kiukunhallintataidon ohjausta, esimerkiksi mindfulness-tyyppistä rauhoittumista. Aggressiivisuuden tiedetään vähenevän, kun lapsi oppii käyttämään itsensä rauhoittamisen keinoja. Joissain tapauksissa on myös lääkityksestä on hyötyä.

Käänny lääkärin puoleen, jos lapsellasi on käytöshäiriön oireita. Varaa aika lastenpsykiatrille Mehiläisen ajanvarauspalvelusta  tai soittamalla asiakaspalveluun 010 414 00 (0,084 €/min).

Tutustu myös Mehiläisen ammattitaitoisiin lastenpsykiatreihin.

Asiantuntijana lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Pekka Räisänen.

Asiantuntijat

Janne Kurki
LL, Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
Antero Heikkilä
Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
Kristiina Serimaa
Lasten- ja nuorten psykiatrian erikoislääkäri
Irja Laaksonen
Yleislääkäri, lastenpsykiatrian erikoislääkäri
Katso muut asiantuntijat