Karsastus lapsella

Karsastus tarkoittaa sitä, että silmät katsovat toisiinsa nähden eri suuntiin. Toinen silmä kohdistuu siihen, mitä katsotaan, kun taas toinen ”katsoo” johonkin toiseen suuntaan, tavallisimmin sisään- tai ulospäin.

Karsastus voi joskus olla ns. vuorottelevaa, jolloin vuoroin toinen ja vuoroin toinen silmä karsastaa. Jos karsastus on jatkuvaa, niin silmät eivät milloinkaan katso yhdessä samaan suuntaan.

Lapsen karsastus vaatii usein hoitoa ja seurantaa, jotta näön kehitys saadaan turvattua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Varaa aika silmätautien erikoislääkärille

Mistä lapsen karsastus johtuu?

Karsastuksen syy voi olla perinnöllinen. Esimerkiksi monen karsastavan lapsen suvussa on muita karsastavia henkilöitä. Syynä voi myös olla taittovirhe, jolloin silmälasit saattavat osittain tai kokonaan riittää hoitamaan karsastusta. Harvemmin karsastuksen taustalla on jokin muu silmätauti.

Ajoittainen karsastus lapsella

Ajoittaisessa karsastuksessa lapsella toinen silmä karsastaa vain hetkittäin, esimerkiksi, kun lapsi on väsynyt. Ajoittainen karsastus on tavallista ensimmäisten elinkuukausien aikana ennen kuin lapsi oppii hallitsemaan silmälihaksiaan. Varhaisvaiheiden jälkeen karsastusta esiintyy n. 5 %:ssa väestöstä.

Karsastuksen hoito lapsella

Karsastuksen hoidossa on useita tavoitteita, tärkein on turvata lapsen näön kehitys molemmissa silmissä. Pienen lapsen näkö kehittyy vain käyttämällä silmää. Jos toinen silmä jatkuvasti karsastaa, niin aivot ikäänkuin sulkevat kommunikaation tähän silmään, eikä silmän näkö tällöin kehity normaalisti.

Tällaista heikkonäköiseksi jäänyttä silmää kutsutaan usein ”laiskaksi silmäksi”. Lääketieteessä tästä käytetään termiä amblyopia. Amblyopiaa voidaan ennaltaehkäistä ja varhaislapsuudessa vielä hoitaa esimerkiksi peittohoidolla.

Karsastus oireet

Karsastus on useimmille lapsille oireeton tila. Hoidossa on kuitenkin tärkeää varmistaa, että lapselle ei kehity oireita, kuten kahtena näkemistä, kenokaulaisuutta, tai päänsärkyä.

Karsastusleikkaus lapsella

Osa karsastuksista vaatii leikkaushoitoa. Syynä voi olla lapsen oireet tai ulkonäölliset seikat.
Karsastus saattaa aiheuttaa kasvavalle lapselle negatiivista huomiota ympäristöstä, jolloin lapsen itsetunnon kehitys kärsii. Tämä voi olla riittävä syy suunnitella karsastusleikkausta. Ulospäinkarsastusta voidaan joskus kokonaan hoitaa leikkauksella, sisäänpäinkarsastuksessa tavoite on pienentää karsastuskulmaa vähemmän näkyväksi.

Milloin lääkäriin lapsen karsastuksen takia?

Lapsen karsastus vaatii usein tiivistä seurantaa ensimmäisten elinvuosien aikana. Tämä on tärkeää, koska vain löytämällä varhain ne lapset joiden näönkehitys on uhattuna, voidaan puuttua asiaan, ja turvata molempien silmien mahdollisimman hyvä näkö.

Lapsen näönkehitys tapahtuu noin 8-10 vuotiaaksi asti. Sen jälkeen heikoksi jäänyttä silmää ei yleensä voida hoitaa millään tavalla tai hoitovaste jää hyvin vaatimattomaksi.

Karsastusta hoidetaan aina yhteistyössä lapsen perheen kanssa. Jos hoitoon liittyy epävarmuutta tai epäselvyyttä, kannattaa asia aina ottaa puheeksi silmälääkärikäynnillä.

Mehiläisessä on yksi Suomen tasokkaimmista lasten silmiin erikoistunut yksikkö.

Varaa aika silmätautien erikoislääkärille

Lue lisää:
Lapsen huonontunut näkö
Lapsen ja vauvan kyynelteiden tukos
Lapsen silmän peittohoito
Silmätulehdukset ja niiden hoito

Asiantuntijat ja toimipisteet

Maria Enckell
Silmätautien erikoislääkäri
Tuula Fyhrqvist
Silmätautien erikoislääkäri,LT
Timo Hellstedt
LT, Silmätautien erik.lääk, Silmäkirurgi
Tapio Ihanamäki
Silmätautien erikoislääkäri

Lisää aiheesta