Asperger lapsella

Aspergerin oireyhtymä kuuluu autismikirjon häiriöiden sateenvarjonimikkeen alle. Suomessa Aspergerin oireyhtymä otettiin käyttöön diagnoosina 1990-luvulla, mutta diagnoosista ollaan luopumassa. Nykyään tämä autismin lievempi muoto nähdään osana laajaa autismin kirjoa.

Moni Asperger-lapsi tai -aikuinen ei ole saanut oireilleen diagnoosia, sillä he ovat voineet löytää oman paikkansa ja pärjätä yhteiskunnassa oireista huolimatta. Osa aikuisista on saanut Asperger-diagnoosin vasta hakeutuessaan aikuispsykiatrian asiakkaaksi muiden psyykkisten häiriöiden vuoksi.

Asperger-oireet lapsella

Aspergerin oireyhtymä diagnosoidaan usein vanhempana kuin lapsuusiän autismi.

Aspergerin oireyhtymälle tyypillisiä piirteitä ovat:

  • Aspergerissa ei esiinny merkittävää kielellisen eikä älyllisen kehityksen viivästymää. Sen sijaan henkilön yleinen älykkyystaso voi olla normaalia korkeampi.
  • Muilta osin Asperger-ihmisten oireet vastaavat autismikirjon häiriöiden oireita, jotka näkyvät muun muassa vuorovaikutustilanteissa ja ajattelun ja toiminnan rajoittuneisuudessa.

Aspergerin hoito

Myös Asperger-diagnoosin saaneet ihmiset voivat tarvita tukea, erityisesti, jos henkilöllä on liitännäisiä diagnooseja. Käänny lääkärin puoleen, jos lapsellasi on Asperger-oireita, jotka hankaloittavat elämää. Esimerkiksi lastenpsykiatrille voi varata ajan suoraan ilman lähetettä. Varaa aika Mehiläisen ajanvarauspalvelusta tai soittamalla asiakaspalveluun 010 414 00 (0,084 €/min). Tutustu Mehiläisen ammattitaitoisiin lastenpsykiatreihin.

Varaa aika lastenpsykiatrille

Mehiläinen Terapiapalvelut tarjoaa yksilöllisiä terapia- ja tutkimuspalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille.

Tutustu Mehiläisen Terapiapalveluihin

Asiantuntijoina artikkelissa lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Pekka Räisänen ja neuropsykologi Ulla Boshkov.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Antero Heikkilä
Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
Mervi-Marja Mero
Last. ja nuor.psykiatrian sekä last.t erik.lääkäri
Pekka Räisänen
Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
Janne Kurki
LL, Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
9.7

Lisää aiheesta