”Laiska silmä” ja peittohoito lapsella

Ns. laiska silmä eli amblyopia tarkoittaa, että silmän näkö ei ole kehittynyt normaaliksi johtuen esimerkiksi isosta taittovirheestä tai karsastuksesta.

Laiskaa silmää voidaan usein hoitaa kokonaan tai osittain, jos siihen ryhdytään ajoissa, mieluiten ennen kouluikää. Vanhemmalle lapselle hoito harvoin tuottaa hyvää tulosta. Hoitona tai ennaltaehkäisynä käytetään yleensä peittohoitoa. Silmän peittohoidosta kannattaa keskustelella silmälääkärin kanssa.

Laiskan silmän hoito peittohoidolla

Peittohoidossa harjoitetaan lapsen heikompaa silmää peittämällä lapsen vahvempaa silmää. Karsastuksessa tämä tarkoittaa, että pakotetaan karsastava silmä suoraksi ja lapun alle jäävä silmä kääntyy karsastamaan. Tästä ei ole haitta vahvemmalle silmälle, mutta heikompi silmä saa näin harjoitella katsomista. Lisäksi näöntarkkuus paranee.

Kuinka kauan peittohoito kestää

Peittohoitoa tarvitaan tavallisesti 1-4 tuntia päivässä riippuen laiskan silmän näöntarkkuudesta ja hoito kestää yleensä monta kuukautta ennen kuin heikomman silmän näkö on korjaantunut mahdollisimman hyväksi.

Miten silmän peittohoito toteutetaan

Peittohoitoa voidaan toteuttaa monella tavalla, mutta tärkeintä on varmistaa, että lapsi sen aikana ei katso vahvemmalla silmällään. Parhaiten tämä yleensä onnistuu laastarilapulla, joka liimataan iholle peittämään( kokonaan) vahvempi silmä. Näitä lappuja myydään esimerkiksi apteekeissa, mutta myös netin kautta on mahdollista hankkia erilaisia peittohoitoon tarkoitettuja lappuja.

Hoito voi alkuun olla rankkaa ja pelottavaa lapselle, erityisesti jos heikompi silmä näkee hyvin huonosti. Tällöin on tärkeää, että lasta ei jätetä yksin , vaan että lapsi voi olla vanhemman lähellä tai vaikka istua sylissä. Kun näkö paranee hoidon ansiosta, niin moni lapsi leikkii ongelmitta peittohoidon aikana.

Kokemuksia silmän peittohoidosta lapsella

Peittohoito on monelle perheelle kokemuksena iso haaste. Arjen keskellä pitää löytää aikaa toteuttaa hoito, joskus vastahakoisen lapsen kanssa. Tällöin on kuitenkin tärkeä muistaa, että peittohoidolla voidaan turvata lapsen hyvä näönkehitys, josta hänelle on hyötyä koko loppuelämän.

Laiskan silmän tippahoito

Joskus laiskan silmän hoito ei kuitenkaan onnistu peittolapulla. Tällöin voidaan käyttää tippahoitoa.

Tippahoito tarkoittaa, että lapsen vahvempaa silmää sumutetaan mustuaista laajentavalla tipalla. Tippahoito tehdään yleensä kahtena päivänä viikossa, jolloin sumuisuus kestää koko päivän. Tällä hoitomuodolla saadaan yleensä yhtä hyvä vaste kuin peittohoidolla.

Silmän peittohoidon seuranta

Peittohoidon aikana seurataan näönkehitystä silmälääkärikontrolleissa. Näiden käyntien tarkoitus on arvioida, kuinka paljon ja kuinka kauan hoitoa tarvitaan. Peittohoidon jälkeenkin seuranta jatkuu, jotta voidaan varmistaa, että hoitotulos pysyy ennallaan. Mikäli peittohoitoon liittyy epäselvyyttä tai mikäli hoito ei onnistu, on hyvä olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin, jotta voidaan tarvittaessa vaihtaa hoitomuotoa.

Mistä apua?

Mehiläisessä on yksi Suomen tasokkaimmista lasten silmiin erikoistunut yksikkö. Tutustu lapsen silmäsairauksiin ja lapsen näköön erikoistuneen erikoispoliklinikan osaajiimme!

Lue lisää:

Asiantuntijat ja toimipisteet

Maria Enckell
Silmätautien erikoislääkäri
Tuula Fyhrqvist
Silmätautien erikoislääkäri,LT
Timo Hellstedt
LT, Silmätautien erik.lääk, Silmäkirurgi
Tapio Ihanamäki
Silmätautien erikoislääkäri