Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian lähtökohtana on aina ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Psykofyysisen fysioterapia on lähestymistapa, jonka avulla pyritään vahvistamaan sekä tukemaan ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä että voimavaroja kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on toimintakyvyn palauttaminen ja lisääminen.

Mitä on psykofyysinen fysioterapia?

Psykofyysinen fysioterapia perustuu muun muassa tietoon, jonka mukaan tunteet vaikuttavat kehon fyysisiin muutoksiin. Terveyden tasapainon ylläpitäjinä tunteet ovat tärkeitä, sillä keho reagoi tunteisiin fysiologisilla muutoksilla. Toisaalta myös kehon tapa reagoida kehollisiin kokemuksiin kertoo tunteistamme, ja tunteemme voivat tuntua kehollisina kokemuksina kuten jännityksenä lihaksissa.

Psykofyysisessä fysioterapiassa yksinkertaiset keholliset harjoitteet esim. kehotietoisuus- ja liikeharjoitteet, hengitys- ja rentoutumisharjoitteet, auttavat tunnistamaan omia reagointitapoja ja toimintamalleja, ja antavat keinoja esimerkiksi jännittyneisyyden, ahdistuksen tai kiputilojen vähentämiseen ja hallintaan kehon kanssa työskentelyn kautta.

Kenelle psykofyysinen fysioterapia sopii?

Terapiaprosessissa edetään asiakkaan elämäntilanteen mukaan turvallisesti yhteistyötä tehden. Kehon ja mielen vuorovaikutuksen huomiointi sekä kokemuksellinen oppiminen on terapian keskiössä.

Psykofyysinen fysioterapia sopii mm. henkilöille, joilla on esimerkiksi:

Mitä psykofyysisessä fysioterapiassa tapahtuu?

Psykofyysisessä fysioterapiassa korostetaan, että fysioterapeutti kuuntelee, katsoo ja tutustuu ihmiseen eikä kiirehdi neuvomaan ja ohjaamaan. Voimavaroja etsittäessä suuri merkitys on fysioterapeutin läsnäololla, jonka elementtejä ovat kiinnostus, empatia, kunnioitus ja herkkyys sekä asiakkaan kohtaaminen sellaisena kuin hän on omassa tilanteessaan.

Psykofyysistä fysioterapiaa voi olla vaikka pieni liike, kosketus tai esimerkiksi venytys, joka tuo elävyyttä kehoon. Psykofyysinen fysioterapia voi olla oma itsenäinen hoitonsa tai se voi olla osa muuta mielenterveyskuntoutusta, kuten esimerkiksi psykoterapiaa tai lyhytterapiaa.

Lue lisää:
Mitä psykoterapeutin vastaanotolla tapahtuu?
Tutustu terapiapaketteihin

Miten psykofyysiseen fysioterapiaan pääsee?

Mikäli hoito toteutuu osana muuta kuntoutusta, asiasta olisi hyvä keskustella asiasta oman hoitotahon kanssa. Psykofyysiseen fysioterapiaan voi saada Kelan tukea lääkärin lähetteellä (SV3FM). Yksi käynti kestää yleensä 60–90 minuuttia.

Tutustu Mehiläisen psykofyysisen fysioterapian ammattilaisiin

joulukuu 2022viikko 49