Urheilevan henkilön ylikuormittumisen ennakointi vaatii opettelua

Urheilevan ihmisen ylikuormittuminen voi ilmetä monella eri tavalla. Ylikuormittumisen tunnistaminen voi kuitenkin olla henkilölle itselleen vaikeaa ja vaatii oman kehon kuuntelua. Outojen oireiden jatkuessa kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle, sillä asiantuntijalla on paremmat mahdollisuudet havaita mahdollinen ylikuormitus ja kartoittaa parhaat keinot kehon palautumiseen.

Urheilevan ihmisen ylikuormittuminen voi ilmetä monella eri tavalla.

– Kehon ylikuormittuminen voi aiheuttaa jaksamattomuutta, ärtymystä, unihäiriöitä, sairastelua tai ruokahaluttomuutta. Itse vastaanotolla usein kuulen, että ”ei vain kulje”, kertoo liikuntalääketieteeseen erikoistuva Urheilu Mehiläisen kliinisen fysiologian erikoislääkäri Petri Kallio.

Ylikuormittumisen tunnistaminen voi olla henkilölle itselleen hyvin haastavaa.

– Kuormitustila kehittyy usein hitaasti, jolloin henkilön itsensä on vaikea havaita sitä.

Ylikuormitukseen vaikuttavat useat tekijät

Ylikuormitukseen johtavia syitä harrasteurheilijoilla on monia.

– Harrasteurheilijoilla ylikuormittumisen riskiä lisää se, että he eivät ole kilpaurheilijoita, mutta saattavat pyrkiä treenaamaan kuten kilpaurheilijat. Harrasteurheilijoilla ei välttämättä ole myöskään ympärillään tukiverkostoa, joka seuraisi tekemistä ja kuormaa päivittäin.

Ylikuormittumiseen vaikuttaa myös muu elämä.

– Kuormaa lisäävät vahvasti arjen muut askareet, kuten työ, perhe, lasten harrastukset, kaupassakäynti ja muu arjen pyörittäminen. Nämä arkirutiinit jäävät harrasteurheilijoilla usein huomioimatta harjoittelumäärissä ja levon tarpeessa, sanoo Kallio.

Huolehdi riittävästä palautumisesta

Ylikuormittumista on mahdollista ennakoida, mutta se vaatii opettelua.

– Ennakoida voi lähinnä kuuntelemalla omaa kehoa. Sitä pitää opetella ja usein se voi olla haastavaa kiireisen arjen keskellä. Kaikille sopivaa yksittäistä mittaria ylikuormituksen havaitsemiseen ei ole.

Ylikuormittumista voi ehkäistä pitämällä huolta palautumisesta.

– Riittävä lepo ja ravinto ovat tärkeitä asioita, joista ei pitkällä aikavälillä voi tinkiä. Keho ottaa puutteet ravinnosta ja levosta jossain vaiheessa takaisin tavalla tai toisella.

Milloin lääkäriin?

Mikäli ylikuormitustila kuitenkin ottaa vallan, on sitä mahdollista hoitaa.

– Ylikuormituksen hoito perustuu kuormittavien tekijöiden havaitsemiseen ja sitä kautta kokonaiskuormituksen vähentämiseen. Jos ihminen esimerkiksi urheilee liian paljon elämäntilanteeseen tai kuntoon nähden, olisi hoidon alussa mietittävä, mistä liikkumistarve kumpuaa. Aktiivista ihmistä ei kuitenkaan voi pakottaa toimettomaksi, sillä se taas saattaa lisätä aktiivisuuteen tottuneen henkilön stressiä.

Ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

– Lääkärin tai ammattilaisen vastaanotolle kannattaa hakeutua, jos huomaa poikkeavia oireita tai kokee, ettei kaikki ole kunnossa. Myös liikuntaa aloittelevan voi olla järkevää panostaa alussa oman tilanteensa kartoittamiseen ja sitä kautta liikunnan järkevään aloittamiseen. Näin liikunnasta saa mahdollisimman paljon hyötyä itselleen, Petri Kallio summaa.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Olli Heinonen
Professori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Harri Helajärvi
Liikuntalääketieteen erikoislääkäri
9.7
Pekka Kannus
Lääket. tri, Dos., Liikuntalääket. erikoislääkäri
Harri Kauranen
Liikuntalääketiet. ja yleislääketiet.erik.lääk.
9.7
Katso seuraava vapaa aika
toukokuu 2021viikko 20
Ei vapaita aikoja tälle valinnalle, ole hyvä ja ota yhteyttä soittamalla numeroon:010 414 00*