Lääkäriin lapsen kanssa

Lääkäri katsoo lapsen nieluun

Kun tulet lääkäriin tai toimenpiteeseen lapsen tai nuoren kanssa

  • Varaa aika haluamallesi asiantuntijalle. Voit tutustua lastenlääkäreihin etukäteen lääkäreiden sivuilta.
  • Varaa oma aika jokaiselle lapselle, jotta lääkärillä on riittävä aika tutkimuksiin ja hoitoon. Ajat kannattaa varata peräjälkeen. Useamman perheenjäsenen käynti samalla kertaa säästää poliklinikkamaksuissa.
  • Varmista ajanvarauksen yhteydessä, että omat huoltajatietosi ovat ajan tasalla.
  • Muista ottaa mukaan lapsen Kela-kortti ja tiedot hänen lääkityksistään ja allergioistaan. Pienille lapsille voi ottaa mukaan myös neuvolakortin.

Lääkäristä kertominen lapselle

Jos olet tulossa lääkäriin lapsen kanssa, suosittelemme, että keskustelet hänen kanssaan lääkärikäynnistä etukäteen. Halutessasi voit lukea neuvoja, miten kertoa tulostanne lääkäriin, rokotukseen, röntgeniin tai laboratoriokokeisiin.

Vanhemman mukana olo

Suosittelemme, että lapsella ja alaikäisellä nuorella on aina vanhempi tai muu tukihenkilö mukana käynnillä, koska vanhemman tai tukihenkilön on hyvä tietää mahdollisesta jatkohoidosta ja toimia nuoren tukena. Nuori voi kuitenkin itse asioida vastaanotolla, laboratoriossa ja toimenpiteissä niin, että olet tarvittaessa tavoitettavissa.

Lapsen huoltajilla on yleensä oikeus saada tietoa lapsen terveydentilasta, mutta heidän tulee kunnioittaa lapsen yksityisyyden suojaa. Jos alaikäinen lapsi pystyy itse päättämään hoidostaan, hän voi kieltää tietojen antamisen huoltajalleen (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 ).

Lue lisää:

Lasten Mehiläinen

Asiantuntijat ja toimipisteet

Minna Aaltonen
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.7
Henrikka Aito
LT, lastentautien erikoislääkäri
Minna Aromaa
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.8
Justin Bejedi
LL, lastentautien erikoislääkäri